Kommuneregnskapet: Gikk i pluss

- har levert: Finansbyråd Kristin Vinje mener Oslo kommune har levert på den økonomiske siden. FOTO: ARKIVFOTO

Til tross for store utfordringer, mener finansbyråd Krisitin Vinje at Oslo kommune gjorde en sterk økonomisk innsats i fjor.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

i pluss: Bykassens netto driftsresultat ble positivt med 1 298 millioner kroner i 2011, som er 446 millioner bedre enn i 2010. FOTO: ARKIVFOTO

RÅDHUSET: - Takket være god økonomistyring gjennom flere år leverer Oslo kommune i dag et godt regnskapsresultat for 2011. Dette skjer til tross for at byen opplever en historisk høy befolkningsvekst, med press på tjenestetilbud og behov for omfattende investeringer i nye skolebygg og annen infrastruktur.

Det slår finansbyråd Kristin Vinje fast etter at Oslo kommunes regnskap ble lagt fram denne uka.

Rundet milliarden

Bykassens netto driftsresultat ble positivt med 1 298 millioner kroner i 2011, som er 446 millioner bedre enn i 2010. Netto driftsresultat viser hvor stor del av driftsinntektene som kan brukes til å finansiere investeringer eller avsettes til fond.

Dette viser at bydelene har gjort en formidabel jobb med å sørge for god kostnadskontroll, og det har vært god budsjettstyring i bydelene, sier Vinje.

- Må komme de eldre til gode

Carl I. Hagen, gruppeleder for Frp i bystyret, mener det gode resultatet bør tilgodesees eldreomsorgen.

- Vi gikk til valg på å få 1000 flere sykehjemsplasser i Oslo i løpet av 2015, og det blir det viktigste kravet når vi skal forhandle om de neste års budsjetter med byrådet i Oslo. Overskuddet må i stor grad brukes til å betale ned gjeld, slik at en kan frigjør driftsmidler til en satsing på eldreomsorgen, sier Hagen.

Vil redusere gjelden

Oslo kommune har per i dag 21 milliarder kroner i gjeld.

- Oslo kommune står ovenfor store utfordringer de neste årene og da må en prioritere det viktigste først. Vi må derfor ta en rekke store grep for å kunne redusere kommunens høye gjeld, sier Hagen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse