Kontrollert kaos på Kjelsås

Dårlig inneklima: Klassestyrer Cathrine Huitfeldt i et klasserom læerre kvier seg for å undervise i på grunn av mye akustikk og dårlig luft.

Kjelsås skole, Oslos største barneskole, starter nå rehabiliteringen av skolen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Rektor Alf Hansen ser frem til en skole med bedre mulighet til å drive tilpasset opplæring.

Kjelsås: - Vi merker det dårlige inneklimaet spesielt i fyringsperioden, sier Bea Slåttsveen, sekretær ved rektors forværelse på Kjelsås skole.

Hun forteller at flere er plaget av sår hals og tørre øyne, irritasjoner som blir borte helt av seg selv i skoleferier.

- Vi kan jo bare ane hva som ligger oppunder her av støv og annet, påpeker sekretærkollega Reidun Granli og viser opp mot de nedsenkede takplatene som er hengt litt nedenfor selve himlingen med glippe inntil veggen.

- Takbafler, montert opp for å hindre akustikk og få ned lydnivået, legger hun til.

Sekretæren har erfaring fra himlingsbransjen fra før hun kom til Kjelsås skole for elleve år siden. Begge på forværelset er skjønt enige om at Alf Hansen, rektor på andre året ved skolen, har gjort en virkelig god jobb i det å få fart på rehabiliteringsarbeidene etter problemer med inneklimaet.

Omorganisering til mindre basisgrupper

Første byggetrinn, i 59-bygget, skal ferdigstilles og være klar for innflytting allerede til høsten. Byggingsarbeidene vil avhjelpe noe også på hele bydelens skolekapasitetsproblemer. Fra et antall på 676 elever, kan Kjelsås barneskole, når skolen er ferdig med alle byggetrinnene i rehabiliteringsprosjektet, få plass til 728 barn ved å utnytte arealene bedre.

- Men det viktigste med byggearbeidene er at vi vil få en mye større frihet til å drive tilpasset opplæring og elevaktivitet på tvers i trinnene. Det ligger en stor gevinst og venter i de nye mulighetene til å organisere elevene i mindre basisgrupper, fremfor i de større klassene vi er vant med i dag, informerer rektor Alf Hansen.

Det er satt ned et skolemiljøutvalg ved Kjelsås skole bestående av representanter for foreldre, elever, skoleledelse og kommunen. Tirsdag 10. januar begynte arbeidet med fundamentering av paviljongene som skal settes opp mellom "gamlebygget" og Midtoddveien. Det vil bli satt opp et gjerde for å skjerme elevene fra gravingen. Området mellom trafoen ved Myrerdraget og mot Asbjørnsens vei er stengt av.

160 elever på flyttefot

Utdanningsadministrasjonen vedtok igangsetting av rehabiliteringsarbeider i 59-bygget med rekordfart etter at Kjelsås skoles "Mulighetsstudie" ble ferdig i desember 2004.

- Vi har verken problemer med sopp, råte eller asbest ved skolen vår. Dårlig luft og inneklima er forårsaket av nedslitt og tung bygningsmasse med et svært krevende renhold. Foreldergrupper har sammen med oss i skolen lagt ned et stort stykke arbeid i å synliggjøre klimaproblemene med skolen, og virkelig jobbet med disse sakene, uttaler en engasjert rektor.

De midlertidige undervisningslokalitetene er planlagt innflyttingsklare 6. mars. Hele fjerdeklassetrinnet skal inn i paviljongene, klasse 3 b og c flytter midlertidig til henholdsvis loftet i "gamlebygget" og datarommet i 79-bygget, mens 3a og - d blir der hvor de er i byggeperioden.

- Det blir viktig med fokus på sikkerhet både når det gjelder trafikk, utemiljø og selve byggearbeidene, og vi har et utrolig godt samarbeid med foreldrene også her, kan rektoren med lang fartstid fra Kjelsås skole informere.

Rom med og uten takbafler

Mens det er takbafler i himlingen i de rommene hvor skolens administrasjon oppholder seg, finnes ikke slike lyddempende innretninger i undervisningsrommene. Det merkes

- Lærerne kvier seg for å undervise i enkelte klasserom, sier klassestyrer på fjerdetrinnet, Cathrine Huitfeldt.

- Vi håper det er oss som skal inn i de nybygde klasserommene her, og vi gleder oss til å få finere klasserom i paviljongene, sier fjerdeklassingen Julie Sørbøl, og får medhold av Joacim Eriksen.

Samarbeidsutvalget for SFO, et rådgivende organ for SFO-leder og baselederne, jobber nå med løsninger også for "Minni-barna" under byggeperioden, og er med i planleggingen, slik at de nye lokalene blir hensiktsmessige også for SFO-bruk. Blant annet er dagens kjøkkenløsning ikke forskriftsmessig, og utbedringer skal sees i sammenheng med planer om nytt kjøkken i "gamlebygget."

Vi treffer på skolens vaktmester, Danilo Sivertsen, som akkurat er ferdig med å skifte nød- og ledelys, og skal til med å tømme bomberommet for saker som er lagret der.

- Vi skal finne plassløsninger sammen med skolens ledelse og Kjelsås skolekorps, som oppbevarer utstyr der, sier den travle vaktmesteren som gleder seg til forhåpentligvis enklere vedlikehold i nytt fyrhus, et arbeid som også inngår i første byggetrinn.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse