Undergangsarbeider ikke påbegynt: – Kraftig provosert!

– Jernbaneverket har måttet forsterke gjerdet (bak), slik at ikke folk klipper hull for å komme kjappere over til andre siden av jernbanen, sier Erlien. Foto: Kristin Tufte Haga

Utbyggingen av Nydalen Kvarter forplikter bygging av undergang over til Grefsen. 2,5 år etter innflytting har ingenting skjedd. – Vi er kraftig provosert, sier nabo-vellet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.10.2008 kl 10:39

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

– 2.5 år etter at de første beboerne flyttet inn i Nydalen Kvarter, er fortsatt ikke arbeidene med undergangen startet. Det er kraftig provoserende, sier styreleder Gisle Erlien, på vegne av Heilo Vel. Bak Erlien er planen at undergangen skal gå inn, til høyre studentboligene. Foto: Kristin Tufte Haga

NYDALEN: Reguleringsplanen for Nydalen Kvarter i Gunnar Schjelderups vei 11 – med nesten 390 boenheter – har nedfelt i rekkefølgebestemmelsene, at utbygger Nydalen Bolig/FRI Eiendom skal bygge undergang fra Nydalssiden til Grefsen, før boligene blir tatt i bruk.

Midlertidig dispensasjon

Likevel, utbygger søkte midlertidig dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsen. Fra blant annet Nordre Aker bydelsutvalgs (BU) enstemmige protest mot dispensasjonssøknaden, heter det blant annet: «..forbindelsen vil gi bedre atkomst til bussholdeplass på Ring 3 (…) forbindelsen vil være et bedre alternativ enn de andre krysningene (…) bedre tilgang til idretts- og friområder på Grefsen (…) aktuell skolevei til Grefsen skole (…) Ny undergang vil gi en krysning som er tilnærmet uten kontakt med biltrafikk, i motsetning til eksisterende krysningsmuligheter.»

I tillegg fremhever Nordre Aker BU at en undergang også vil gi bedre atkomst til Storo, bydelsadministrasjon med diverse funksjoner, BI, T-bane og bussruter for beboerne på nordsiden av Ring 3.

Bydel Nordre Aker var langt fra alene om å protestere mot dispensasjonssøknaden, men utbygger fikk likevel dispensasjon fra Plan- og bygningsetaten, mot at det ble stillet en bankgaranti på 20 millioner kroner for senere opparbeidelse av undergangen. Ferdigattest for undergangen skulle fremlegges 01.03.2008. De første beboerne flyttet så inn på nyåret 2006. Det er også en barnehage beliggende i sameiet – med rundt 100 plasser.

Nei til «varig» dispI etterkant har også utbygger søkt «varig» dispensasjon fra å måtte bygge en undergang under Ring 3, men den ble i fjor avslått av Fylkesmannen.

– Provoserer!

– Utbygger Nydalen Bolig/FRI Eiendom har forpliktet seg til å bygge undergangen. At arbeidene med den fremdeles ikke er påbegynt – to og et halvt år etter at de første beboerne flyttet inn i Nydalen Kvarter – provoserer oss kraftig, sier Gisle Erlien, styreleder hos «naboen» – Heilo Vel.

De har i mange år har kjempet for en trygg forbindelse over til Grefsen-siden med både barne-, ungdoms- og videregående skoletilbud.

Nærmeste krysningspunkt i dag – over til Grefsen – for Heilo vel og de andre Gunnar Schjelderups vei-beboerne, er jernbaneundergangen øverst i Sandakerveien, ved Nydalen togstasjon.

Krysser jernbanelinjen

Heilo Vel representerer alene rundt 240 boenheter.

– Jernbanen har jo måttet sette opp ekstra forsterkningsgitter for å forhindre folk i å klippe hull i gjerdet, for å komme seg kjapt over på andre siden. Snarveiproblematikken har til og med forårsaket dødsfall, forteller Erlien, som samtidig understreker at vellet på ingen som helst måte har tenkt til å gi seg i kampen om å få utbygger til å gjennomføre det han har forpliktet seg til.

– Vi har også nå tatt kontakt med styret i Nydalen Kvarter for å kartlegge mulige felles interesser, sier Erlien.

Studentboligene imotEt tredje boligområde er også berørt av en ny undergang. Øverst mot Ring 3 ligger nemlig Boligstiftelsen Nydalen – studentboligene – i Gunnar Schjelderups vei 13, med 500 – 600 leiligheter. Fra dispensasjonssaken, heter det blant annet i bemerkningen fra stiftelsen at de ikke vil ha nytte av undergangen, og mener gangforbindelsen vil gi en del utfordringer på grunn av at gjennomgangen vil ligge høyt i forhold til studentboligene i første etasje.

Nordre Aker Budstikke har også kontaktet utbygger (men foreløpig ikke mottatt tilbakemelding), plan- og bygningsetaten og jernbaneverket. I tillegg til styret i Nydalen Kvarter. Følg saken på www.nordreakerbudstikke.no.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse