Krafttak for bedre skoler i Oslo

I byrådets rullering av skolebehovsplanen foreslås det omfattende rehabilitering, nybygg og vedlikehold for å få enda bedre skolebygg i Oslo.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.11.2007 kl 11:00

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Hovedfokuset er en styrket satsing på skolene i Groruddalen, et særskilt fokus på kapasitetssituasjonen i de vestlige delene av Oslo, og å sikre en god og langsiktig skolestruktur i bydelene Sagene og Nordre Aker.

Byrådet foreslår:

· Nybygg for skole, flerbrukshall og idrettsbarnehage på Kjelsås

· Ny grunnskole med årstrinn 8-10 i Gran-Furuset-området (til erstatning for Gran gs) utredes/prosjekteres

· Nybygg og utvidelse av Veitvet gs utredes/prosjekteres

· Utvidelse av Ungdomstrinnskapasiteten i Løren-området utredes/prosjekteres

· Ny skole med flerbrukshall i Frydenbergveien 48 utredes/prosjekteres

· Ny 8-10 skole i Nydalen/Voldsløkka-området utredes/prosjekteres

· Rehabilitering og utvidelse av Bjørnsletta og Ris skoler utredes/prosjekteres

· Ombygging og rehabilitering av Majorstuen skole utredes/prosjekteres

· Omstrukturering av Sandaker videregående skole til grunnskole og barnehage

· Ny videregående skole i Nydalen etableres, for relokalisert Grefsen vgs

· Flerbrukshall/kultursal på Hartvig Nissen vgs utredes/prosjekteres

· Utvidelse av kapasiteten på Elvebakken og Lambertseter vgs

· Rehabilitering av Hellerud vgs med realfagssenter utredes/prosjekteres

Byrådets budsjettforslag for neste år legger opp til den største satsingen på nybygg, vedlikehold og rehabilitering av skolebygg noensinne i Oslo. Byrådet legger opp til å investere hele 2.3 milliarder kroner i skolebygg i 2008. Av dette beløpet skal rundt 1.8 milliarder gå til å bygge og rehabilitere skoler som del av skolebehovsplanen, og 500 millioner skal gå til å gjennomføre tiltak for å bedre vedlikeholdssituasjonen.

- Jeg er stolt over at byrådet tar et krafttak for å forbedre skolebyggene i hovedstaden. Med den historisk høye satsingen på skolebygg i 2008 legger vi grunnlaget for enda bedre læring i osloskolen, avslutter byråd Torger Ødegaard.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse