Krangler om leia

 

Boligeiere og leietakere krangler som aldri før om husleia. AntaIl tvister er mer enn doblet de siste to årene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: – I fjor mottok vi 755 klagesaker. Det er mer enn dobbelt så mange som i 2007, sier Stein Stavrum, leder for Husleietvistutvalget til det oppdragsbaserte nyhetsbyrået Newswire.

Krangler om vinteren

Husleietvistutvalget er opprettet av Kommunal- og regionaldepartementet og behandler tvister mellom utleier og leier av bolig i Oslo og Akershus.

Det siste året alene økte saksmengden med drøyt 60 prosent. Økningen var særlig sterk i siste halvdel av 2009.

– Flertallet av saker gjelder selve husleien. Det kan for eksempel dreie seg om manglende betaling eller heving av leien. Det er jo mulig at folk har blitt mer pengebevisste i kjølvannet av finanskrisen. I tillegg til klagebehandlingen kommer et høyt antall henvendelser fra folk som ønsker råd og veiledning, sier Stavrum til nettstedet.

Klare avtaler

Utviklingen bekreftes av Utleiemegleren, som forvalter over 6000 utleieboliger.

– Å leie en bolig legger rammer både for økonomien og livsutfoldelsen, så egentlig er det vel ikke så rart at det oppstår en del diskusjoner. Klare avtaler er den beste forsikringen mot problemer mellom partene, sier advokat Torolv Sundfør i advokatfirmaet Aaserød.

Han er spesialist på husleieforhold og bistår blant annet Utleiemegleren, som er størst i Norge på utleie av boliger.

– Når ikke annet er avtalt er det Husleieloven som gjelder. Den har bestemmelser om blant annet ro og orden, vedlikehold, forandringer og skade på eiendommen, sier Sundfør.

Som regel inngår utleier og leietaker avtaler som er mer detaljerte enn loven.

Gode naboforhold

– Man benytter standardformularer fra interesseorganisasjoner eller advokater. Utleiemegleren har sin egen kontrakt, som gir bestemmelser på de fleste områder som ellers kunne ført til tvister, sier Sundfør.

I tillegg til tryggheten for at boligen behandles ordentlig, er svært mange utleiere opptatt av forholdet til naboene, ifølge Sundfør.

– De fleste skal jo selv flytte tilbake igjen en eller annen gang. Da er det viktig for dem at ikke leieforholdet har vært til sjenanse for andre, sier Torolv Sundfør.

Antall tvister er lavt i leieforhold administrert av Utleiemegleren.

– Av de 6500 utleieforholdene vi forvalter er det få som ender opp som en tvist. Men det er en del spørsmål og uenigheter som oppstår underveis som vi som mellommann løser før det ender opp som et problem, sier kommunikasjonssjef Nikolaos Farmakis i Utleiemegleren.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse