Krever at de 12 «glemte» Disen-elevene får skoleplass

Maria Sun Hansen protesterte mot UDEs vedtak på vegne av foreldrene til alle de 12 elevene som flyttes til Årvoll skole. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

BU fikk høre om uro og bunnløs fortvilelse hos barna som Morellbakken skole glemte å fortelle at det ikke er plass til likevel. Foreldrene mener situasjonen lett kan løses, og får full støtte av lokalpolitikerne.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.05.2018 kl 17:10

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

DISEN / GREFSEN: Foreldrene til de 12 Disen-elevene som i april fikk varsel om at de likevel ikke får plass i 8. klasse på Morellbakken skole til høsten, møtte torsdag opp i åpen halvtime i bydelsutvalget (BU) i Nordre Aker.

Beskjeden fra Morellbakken kom uten forvarsel, og etter at fristen for å søke andre skoler hadde gått ut.

LES BAKGRUNN: 12 elever får ikke plass: Rektor glemte å si fra at skolen er full

Torsdag vedtok lokalpolitikerne full støtte til de fortvilte foreldrene, og krever at det ryddes opp. Les om vedtaket lenger ned i saken.

OPPDATERT: Saken er løst. Morellbakken har funnet plass til alle elevene

Flyttes ut av bydelen

De 12 elevene har istedenfor fått plass på Årvoll skole, stikk i strid med Utdanningsetatens egne retningslinjer om «skoledefinerte inntaksområder»: Fra 2017 skal elever få ungdomsskoleplass ut fra hvilken barneskole de tilhørte da de startet på barneskolen (skolen de har nærskolevedtak ved).

I åpen halvtime fortalte mor Maria Sun Hansen, på vegne av foreldrene til alle de 12 barna, at deres kontaktnett befinner seg i Nordre Aker, ikke Bydel Bjerke, der Årvoll skole ligger: Disen-barna spiller fotball i Skeid, spiller håndball og går på ski i Kjelsås, sykler for Rye, og går på ungdomsklubb på Trikkehallen.

– Årvoll skole ligger i en annen bydel. Alle veier mellom vårt område og Årvoll er sperret med bom, det er derfor ingen naturlig kontakt mellom skolelever på Disen og Årvoll, sa hun.

Se bildet større

Morellbakken skole har ikke plass til alle elevene som nærskolerett neste skoleår. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Fortvilelse, uro og søvnløshet

Hun fortalte at 12-13-åringene deres er i en ekstremt sårbar alder, og at usikkerheten dette har skapt påvirker både dem og vennene svært negativt.

– Barna våre er bunnløst fortvilte, og alle de positive forventningene knyttet til en oppstart på ungdomsskolen preges nå av engstelse, uro og søvnløshet, sa Hansen.

Hun understreket at motstanden deres mot vedtaket ikke har noe med Årvoll som skole å gjøre, men at de aktuelle elevene ikke har noen tilknytning til skolen eller området.

– De 12 barna her representerer heller ikke et felles sosialt miljø, men er en tilfeldig sammensatt gruppe, sa hun.

Se bildet større

Disen-foreldrene Helga Birgitte Aasdalen, Kristian Kruse og Kathrine Holt Schaathun var blant flere som møtte opp i BU torsdag. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Skisserer mulige løsninger

Foreldrene har sendt et felles brev til rektorene på Morellbakken, Engebråten og Disen, og til Utdanningsetaten og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

Her skriver de at de ikke aksepterer at barna deres blir «kasteballer» i systemet, fordi det er begått en feil. At vedtaket om at elevene likevel ikke får skoleplass kom lenge etter fristen, mener de er et brudd på forvaltningsloven.

Foreldrene presenterer i brevet fire punkter, som skisserer hvordan de mener situasjonen kan løses:

1. Utvide elevtallet på Morellbakken skole. Foreldrene skriver at Utdanningsetaten opererer med en anbefalt klassestørrelse, men at den er det mulig å utvide. De viser til at dette er gjort ved andre skoler.

2. Utvide elevtallet på Engebråten. Foreldrene skriver at Engebråten har plass, og at flere elever på Morellbakken har søkt seg til Engebråten. Dersom elevtallet øker på Engebråten vil det frigi plass til de 12 elevene fra Disen.

3. Bruk av andre rom på Morellbakken til en ekstra klasse. Ifølge foreldrene er det 23 andre elever som har søkt seg til Morellbakken fra andre skoler. Sammen med de 12 Disen-elevene vil det utgjøre en full skoleklasse.

4. Engebråten har mange søkere, og det kan dermed opprettes en ny klasse. Foreldrene viser til at dette skjedde på Nordberg skole i fjor, og at Engebråten har plass til en ekstra klasse.

LES MER: I fjor ble skolegrensene mellom Nordberg og Engebråten endret, fordi Nordberg skole er full. Dermed avgir Korsvoll skole nå elever både til Nordberg og Engebråten. Grensen ble imidlertid justert slik at én hel klasse fikk plass på Nordberg

Full støtte fra BU

Selv om skolevedtaket ligger hos Utdanningsetaten, og ikke hos bydelsutvalget, vedtok et enstemmig BU å støtte foreldrenes krav om at det må finnes en løsning for de 12 Disen-elevene på deres nærskole, Morellbakken.

I vedtaket sier BU at de er kritiske til Utdanningsetatens vedtak om å flytte de 12 elevene til Årvoll skole. De viser til at elevtallprognosene har vært kjent i lang tid, og at det ikke burde komme som noen overreaskelse, hverken på skolene eller UDE, at neste års 8. klassekull er stort. Derfor burde denne situasjonen vært unngått, mener BU.

Lokalpolitikene ber skolemyndighetene finne andre løsninger i denne konkrete situasjonen, og viser spesielt til foreldrenes fire punkter i uttalelsen de har sendt UDE og politisk ledelse.

I diskusjonen i bydelsutvalget kom det frem at BU er kritiske til at det stadig oppstår situasjoner i området ved Disen skole som gjør at elever ikke får plass på det som opprinnelig har vært nærskolen deres. I motsetning til denne situasjonen har det tidligere kommet av at skolegrensene er flyttet på.

Se bildet større

FAU-representant Runar Eikeseth fortalte at foreldreutvalget stiller seg bak kravet fra foreldrene til de 12 elevene. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

FAU-representant på Disen skole, Runar Eikeseth, holdt også appell til lokalpolitikerne. Han har ikke selv barn som er direkte berørt, men fortalte at FAU stiller seg solidarisk og støttende bak foreldreaksjonen for de 12 elevene.

Til Nordre Aker Budstikke berømmet han BU etter torsdagens møte.

– Dette var veldig positivt, og et veldig handlekraftig bydelsutvalg, sier Eikeseth.

Rektor beklaget

I forrige uke beklaget Morellbakken-rektor Siv Lande situasjonen de 12 elevene og deres foreldre har havnet i.

– Det stemmer at skolen ikke sendte ut forhåndsvarsel til disse 12 elevene. En glipp, og noe vi beklager veldig. Skolen har plass til 132 elever på høstens 8. trinn, 144 elever bor i vårt inntaksområde. Det er 12 for mye. Da er regelen at de som bor lengst unna skolen, må få skoleplass annet sted, det er nærskolens oppgave. Årvoll skole er etter det vi har undersøkt, den nærmeste skolen som har plass til disse 12 elevene, sa hun.

Hun la til at hun virkelig håper dette løser seg, og viste også til at enkelte elever erfaringsmessig sier fra seg skoleplassen fordi de har søkt seg til privatskoler. Dette vil i tilfellet frigjøre plasser på Morellbakken.

Foreldrene er ikke beroliget av dette.

– Selv om det skulle bli ledig for eksempel seks plasser på Morellbakken, er det likevel seks av våre barn som må til Årvoll, sa foreldre Nordre Aker Budstikke snakket med under BU-møtet.

OPPDATERT: Saken er løst. Morellbakken har funnet plass til alle elevene

LES OGSÅ: 12 elever får ikke plass: Rektor glemte å si fra at skolen er full

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse