Krever likebehandling

Velformann Tore Faller forteller at beboerne fortsatt kjemper for Solemskogen.

Solemskogbeboerne er på ingen måte fornøyd med forslag til ny reguleringsplan for området. – Blant annet særregler om boareal-utregninger er helt uakseptabelt, sier velformann Tore Faller.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Solemskogen: Igjen er kampen for Solemskogen i gang. Området ligger i nedslagsfeltet til byens drikkevann, Maridalsvannet, og det har skapt kommunale bekymringer i mange år. Plan- og bygningsetaten (PBE) har nå lagt frem ny reguleringsplan for Solemskogen, og den opprører beboerne. Særlig PBEs foreslåtte tillatte bruksareal (T-BRA) for hver eiendom skaper strid.

– Samlet T-BRA for hver eiendom er satt til maks 240m2. I dette regnestykket skal tas med garasje, biloppstillingsplasser, og andre "anretninger" - utenom selve boligen. De fleste hus bygd på Solemskogen de siste årene har et gjennomsnittlig BRA på mer enn 250 m2. Ingen tvil om at de nye særreglene i hvert fall ikke inviterer til noen påbygninger, sier Faller.

Tatt hensyn

Velformannen forteller at beboerne føler de har gjort alt de kan for å hindre forurensning av nærmiljøet.

– Opp gjennom årene har vi selvfølgelig hatt forståelse for at vi bor i et område som krever forsiktighetsregler med hensyn til forurensning. Beboerne har innrettet seg etter gjeldende regler om vann og blant annet egne "innebygde" septiktanker. Men vi krever også å få være med på den generelle utviklingen som gjelder for boligbygging i Oslo - og landet for øvrig, sier Faller, og nevner at alle eiendommene er forsynt med vann fra egne brønner.

– Tester har vist at våre brønnvann ikke på noen måte er forurenset. Vi er de første som vil bli berørt hvis noe ikke fungerer - og vi kjenner ikke til noen hendelser opp gjennom årene som indikerer at Solemskogbeboerne forurenser verken seg selv eller andre. I dag består Solemskogen av 58 boliger, med andre ord er befolkningen redusert til 1/3 i løpet av de siste 60 årene. Det sammenfattet med ny og moderne avløpsteknologi gjør at vi ikke forstår kommunens bekymringer for området, sier Faller.

Brann gir mindre hus

Det kan også dukke opp andre situasjoner som i følge Faller kan bli ganske så absurde hvis PBEs forslag til reguleringsplan skulle bli godkjent av bystyret.

– Hvis et Solemskog-hus på 250 m2 skulle brenne ned - og som i tillegg kanskje har en garasje på eiendommen - vil ikke eier få lov til å bygge opp huset til samme størrelse som før brannen. Reguleringsplanen vil kun tillate et bolighus på maks 200 m2, og eventuelt en garasje på maks 40 m2. Noen har også to hus på en eiendom. Hvis det ene skulle brenne ned, og den gjenstående er på 200 m2 eller mer, vil man ikke få lov til å bygge opp igjen det nedbrente. Etter vår mening vil slik særbehandling av kommunen skape helt urimelige og urettferdige situasjoner for oss, og uansett forringe dagens verdier på boligene våre. Vi finner oss ikke å bli stemoderlig behandlet av kommunen - vi er Oslo-borgere på lik linje med alle andre, sier Faller.

Kommunen forurenser selv

Beboerne stiller også spørsmåls ved planens forslag om minimum avstand fra bebyggelse og renseanlegg - til bekker.

– Det ironiske er at hovedveien gjennom området ligger mellom bebyggelsen og bekkene. Hvert år saltes veien på lik linje med veier generelt i Oslo. Det er vel en større - og nærere - forurensningstrussel enn vanlig bebyggelse, sier vel-formannen.

I dag ligger forslag til reguleringsplan på bordet til byrådet for byutvikling. Deretter skal den til byutviklingskomiteen - før den sendes til bystyret for et endelig vedtak.

– Etter vår mening er den foreslåtte reguleringsplanen laget for gårsdagens forhold, og ikke en plan med fremtidsperspektiv for området generelt. Men vi står på og jobber for en mer rettferdig løsning, og har blant annet invitert byråd for byutvikling Grete Horntvedt, til en befaring i området. Vi gir ikke opp kampen for en mer rettferdig behandling, sier Faller i god gammel Solemskog-tradisjon.

Reguleringsplanen var opprinnelig fremmet som en felles plan for både Solemskogen og Sørbråten, men er nå delt opp i to selvstendige planforslag og saksbehandlinger.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse