Krever ny områdeanalyse på Brekke

Miljøforeningen Akerselvas Venner ved Øyvind Traagstad mener det er behov for en ny, felles områdeanalyse av Brekke.

Miljøforeningen Akerselvas Venner er også skeptiske til foreslått utbygging på Brekke. – Vi vil ha en uhildet, ny områdeanalyse, sier Øyvind Traagstad.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Miljøforeningen Akerselvas Venner har sendt inn høringsuttalelse.

– Etter vår mening innebærer utbyggingen en ekstrem fortetting inntil markagrensen. Området ligger i nedslagsfeltet til Maridalsvannet, og vil utgjøre et stort press på friområdene langs elvas øvre del, sier Øyvind Traagstad i miljø- foreningen.

Akerselvas venner etterlyser en helhetsvurdering av utbyggingsplanene.

– Det er uheldig at utbyggingen fremmes stykkevis. Første reguleringsplan for Brekkeveien 8 og 19 ble lagt frem i fjor høst og planen for Kjelsåsveien 161 ble fremlagt i februar. Sårbarhetsanalysene som følger hver plan virker lite egnet til sitt formål, og det er behov for en helhetlig analyse, sier Traagstad.

– Turgåeres opplevelse av Maridalen som et vakkert kulturlandskap bør veie tyngre enn beboeres eksklusive nærhet og utsikt inn mot dalen, sier Traagstad.

Miljøforeningen opplever utbyggingsforslagene som en lukket ring av boligblokker.

– Selv om PBE har justert noe på utbyggers ønsker, fremstår forslagene fortsatt som overdimensjonerte, sier Traagstad.

Han forteller at utbygger i sin saksfremstilling forsikrer om at tiltak for sikring av Maridalsvannet er satt opp som "rekkefølgebestemmelse"

– Slike bestemmelser til reguleringsplanen er etter vår mening ikke en fullgod måte å sikre at forurensning fra overflate- eller grunnvann lekker ut i byens drikkevannskilde. Tette flater som veier og parkeringsplasser er utvilsomt med på å øke faren for "vann på avveie", sier Traagstad, og viser til at bydelsutvalget støtter ny områdeanalyse av Brekke.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse