Krisepenger til boligbrannsikring

Fem kommunale boliger får penger til brannsikringstiltak. Illustrasjonsfoto

Byrådet foreslår å benytte 7 millioner kroner fra regjeringens tiltakspakke til å styrke vedlikeholdet av kommunale boliger.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.02.2009 kl 12:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Av disse millionene foreslås det å bruke to millioner på brannsikring av kommunale boliger, de fleste av dem i Nordre Aker.

– Viktig med trygghet

De utvalgte eiendommene er brannsikret, men det er ønskelig å sette inn ekstra brannsikringstiltak, som for eksempel sprinklingsanlegg, i disse kommunale gårdene.

– For byrådet er det viktig at alle våre beboere skal føle seg trygge i egne hjem sier byråd bor byutvikling Merete Agerbak-Jensen.

Eiendommene det er snakk om i Nordre Aker, ligger i Kjelsåsveien 28E, 112 og 116, Tåsenveien 13 og Sognsvannsveien 34A.

Løpende vedlikehold

For byrådet har det vært viktig å finne prosjekter som kan iverksettes raskt og som ikke får driftsfølgevirkninger for neste år.

– Derfor egner løpende vedlikehold og forsterkede brannsikringstiltak seg bra, sier byråd for byutvikling Merete Agerbak-Jensen.

Jon Carlsen i Boligbygg, som drifter de kommunale boligene, er fornøyd med at det nå kommer penger til utbedringer og vedlikeholdsetterslep.

- Vi er kjempeglade for dette. Det er kjærkomne midler vi kan bruke til til utbedringer vi ikke har hatt mulighet til å gjennomføre innenfor våre faste rammer, sier Carlsen.

Han anslår at arbeidet kan komme i gang i løpet av våren.

De resterende midlene fra tiltakspakken går til utbedring av heiser og tak i kommunale boliger andre steder i byen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse