Kritikk mot Oslo Vei

Forrige tirsdag presenterte Oslo Vei sitt spleiselag for å finansiere nedgraving av høyspenttrasé på Grefsen. Forslaget fikk sterk motstand.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Grefsen: For tre år siden solgte Oslo Vei Grefsenkollveien 14 til Bakkegruppen, som vil bygge boliger på tomten. Men da krever Hafslund Nett at høyspenttraseen over eiendommen blir gravd ned, og det arbeidet er Oslo Veis ansvar.

Spleiselag

Oslo Vei vil ikke betale nedgravingen alene. De krever bidrag fra beboerne på 75 og opp mot 100 prosent av forventet verdiøkning på eiendommene, som følge av at kraftlinjen kommer i jorden.

Mange møtte opp i Haraldsheim Vandrerhjem forrige tirsdag, og det var ingen tvil om at de fleste i utgangspunktet ønsker å bli kvitt luftstrekket.

Oslo Vei stilte med et bredt panel, blant annet takstmenn, Eiendomsmegler Krogsveen, strålingseksperter og DNB Nor. En av hovedaktørene - Hafslund Nett AS - hadde ikke sett nødvendigheten av å delta, noe som ikke ble godt mottatt av beboerne.

20 millioner - tre forslag

Oslo Veis prosjektleder, Jan Engen, startet møtet med en kort orientering om selve prosjektet.

– Nedgravingen er estimert til å koste cirka 15 - 20 millioner kroner. Vi bidrar med fem millioner - resten vil vi dere skal betale.

Tre forskjellige løsninger er under vurdering, Fra Gml. Kjelsåsvei til øst for Grefsenkollveien, Fra toppen av Akerbakkeskogen til Sven Envoldsplass, og fra Grefsen Terrasse til Mons Søviks plass, sa Engen.

Konkurranse

Oslo Vei legger opp til en "konkurranse" blant beboerne langs de tre foreslåtte kabelstrekkene.

– Der Oslo Vei møter mest betalingsvilje, vil det bli ny trasé med jordkabler. Arbeidet er planlagt igangsatt denne høsten, og 1. august neste år skal luftstrekketl tas ned, sa Engen.

Strålingseksperter fulgte opp med teknisk informasjon. Takstsenteret la frem sine vurderinger, og banken kom med lånetilbud.

75 - 100 prosent

Etter at Oslo Vei slapp "bomben" om et forventet bidrag fra beboerne på 75 prosent og oppover av forventet verdiøkning, tok debatten av. Blant annet ble det etterlyst mer informasjon om Oslo Veis tomtesalg, både om eventuelle premisser og pris.

– Vi ønsker ikke å utdype nærmere detaljer om tomtesalget. Uansett er detaljene rundt salget uvesentlig for denne saken, sa Engen.

Flere beboere ville også ha med kjøpere av eventuelt nytt leilighetskompleks i Grefsenkollveien 14 på spleiselaget.

– Det anser jeg også som irrelevant for saken, sa Engen.

Noen ønsket også mer informasjon rundt hva som kan skje med friarealer som får gravd ned luftlinjene; Kan slike tomter blir omregulert til boligformål? Det kunne ingen svare sikkert på.

Det ble også reist kritikk mot Oslo Veis betalte takstrepresentant - burde det ikke vært en takstrepresentant fra beboernes side også? Andre ønsket mer detaljert innsikt i takstpapirene. Representant for Takstsenteret avviste spørsmål om inhabilitet. Krogsveens mann, Sigmund Ruud, forsvarte takstberegningene

– Flere enn én person/institusjon har vurdert eiendommene. Mitt inntrykk er at de takserte verdiøkninger heller er litt lave, enn for ambisiøse, sa Ruud.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse