Kritisk for bandyavdelingen i Ullevål IL

Nå skal det bli godt å få ryddet opp på sletta nord for Ullevaal Stadion etter femten år som byggeplass, sier Bjørn Jensen som har vært medlem i Ullevål Idrettslag i snart 60 år.

Bystyret vedtok i fjor reguleringsplan for ut- bygging av Ullevål stadion inklusive Berg- banen. Sekretær i Ullevål Idrettslag er fornøyd med vedtaket, men bekymrer seg for de to neste årene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2006 kl 10:02

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Ullevål: - Den økonomiske situasjonen for klubben og spesielt bandyavdelingen er nå meget vanskelig, og kan føre til begrensninger i de aktiviteter vi ønsker å drive de to neste årene, informerer Bjørn Jensen, sekretær i Ullevål Idrettslag.

Avhengig av privat og offentlig støtte

Fem års drift uten egen bane har kostet klubben over 800.000 kroner i ekstrautgifter til isleie, og med reduserte inntekter kan de kommende sesonger bli kritiske.

- Vi er avhengig av privat og offentlig støtte for å overleve inntil den nye kunstisbanen er på plass og vi kan flytte inn i nytt klubbhus på Bergbanen, uttaler Jensen.

- Det gamle klubbhuset må fjernes i løpet av inneværende år, og festeavtalen som løper til 3. juli forhåpentligvis kan forlenges med ytterligere et halvt år inntil alle formaliteter er på plass. Vi vil forsøke å selge klubbhuset på rot for å unngå å måtte bekoste riving og fjerning for egen regning. Interesserte må bare ta kontakt med oss, sier sekretæren.

Byggearbeidene begynner vinteren 2007

Utbygging av Ullevål stadion inklusive Bergbanen i henhold til Vital's reguleringsplan ble vedtatt i Bystyret 16.november i fjor med basis i en avtale inngått mellom Vital og Oslo kommune hvor Vital påtar seg å levere kunstis- og gressanlegg på Bergbanen, inklusive klubbhus og garderober.

Vital skal formelt styregodkjenne utbyggingen innen november i år, og arbeider nå med prosjekteringsplan for å fremme rammesøknad etter sommeren. Det fysiske byggearbeidet ventes å bli igangsatt vinteren 2007, noe som indikerer at ny Bergbane først vil stå klar til bandysesongen 2008/09.

Kultur- og idrettsetaten (KIE) vil bli den formelle eier av idrettsanlegget når ferdigstillet av Vital, og Ullevål IL er nå i dialog med KIE om den praktiske utformingen av klubbhuset som klubben vil få disposisjonsretten til.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse