Kritisk for bandyavdelingen i Ullevål IL

Kritisk for bandyavdelingen i Ullevål IL

Nå skal det bli godt å få ryddet opp på sletta nord for Ullevaal Stadion etter femten år som byggeplass, sier Bjørn Jensen som har vært medlem i Ullevål Idrettslag i snart 60 år.

Bystyret vedtok i fjor reguleringsplan for ut- bygging av Ullevål stadion inklusive Berg- banen. Sekretær i Ullevål Idrettslag er fornøyd med vedtaket, men bekymrer seg for de to neste årene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
11.05.2006 kl 10:02

Ullevål: - Den økonomiske situasjonen for klubben og spesielt bandyavdelingen er nå meget vanskelig, og kan føre til begrensninger i de aktiviteter vi ønsker å drive de to neste årene, informerer Bjørn Jensen, sekretær i Ullevål Idrettslag.

Avhengig av privat og offentlig støtte

Fem års drift uten egen bane har kostet klubben over 800.000 kroner i ekstrautgifter til isleie, og med reduserte inntekter kan de kommende sesonger bli kritiske.

- Vi er avhengig av privat og offentlig støtte for å overleve inntil den nye kunstisbanen er på plass og vi kan flytte inn i nytt klubbhus på Bergbanen, uttaler Jensen.

- Det gamle klubbhuset må fjernes i løpet av inneværende år, og festeavtalen som løper til 3. juli forhåpentligvis kan forlenges med ytterligere et halvt år inntil alle formaliteter er på plass. Vi vil forsøke å selge klubbhuset på rot for å unngå å måtte bekoste riving og fjerning for egen regning. Interesserte må bare ta kontakt med oss, sier sekretæren.

Byggearbeidene begynner vinteren 2007

Utbygging av Ullevål stadion inklusive Bergbanen i henhold til Vital's reguleringsplan ble vedtatt i Bystyret 16.november i fjor med basis i en avtale inngått mellom Vital og Oslo kommune hvor Vital påtar seg å levere kunstis- og gressanlegg på Bergbanen, inklusive klubbhus og garderober.

Vital skal formelt styregodkjenne utbyggingen innen november i år, og arbeider nå med prosjekteringsplan for å fremme rammesøknad etter sommeren. Det fysiske byggearbeidet ventes å bli igangsatt vinteren 2007, noe som indikerer at ny Bergbane først vil stå klar til bandysesongen 2008/09.

Kultur- og idrettsetaten (KIE) vil bli den formelle eier av idrettsanlegget når ferdigstillet av Vital, og Ullevål IL er nå i dialog med KIE om den praktiske utformingen av klubbhuset som klubben vil få disposisjonsretten til.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!