Kritiske elever, lydhør biskop

Bak kateteret var biskop Ole Christian Kvarme (i midten) og Shoaib Sultan fra Islamsk Råd lydhøre for avgangselevene på Berg videregående. Foto: Anders Jørstad

Oslo-biskop Ole Christian Kvarme måtte tro sine egne ører da elevene ved Berg videregående stilte ham spørsmål om makt, klima og lønnsinntekt (!).

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
01.12.2008 kl 15:45

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: Det var i forbindelse med skolefaget religion- og etikk – der drøfting omkring samarbeid og spenninger mellom religioner er en del av læreplanen – at biskop Ole Christian Kvarme sammen med generalsekretæren Shoaib Sultan fra Islamsk Råd, diskuterte temaet med avgangselevene.

Viktig dialog

Dialogen som er ført i Kontaktgruppen, der representanter fra Mellomkirkelig råd, Den norske kirke og Islamsk Råd Norge sitter, ble fremhevet av både Kvarme og Sultan.

– Da man ønsket denne dialogen mellom kristne og muslimer på 90-tallet, var det to hovedgrunner til det. Gudstro var viktig for oss begge, men religionsfrihet var like viktig, fortalte Kvarme.

Og Oslo-biskopen mente at felleserklæringen om religionsfrihet som Kontaktgruppen kom fram til sist år, har vakt internasjonal oppmerksomhet.

Sultan mente at selv om kristne og muslimer deler en gudstro som har sine forskjeller, var dialogen viktig med tanke på hvilket felles samfunn man ønsket seg i fremtiden.

Spørsmål om inntekt

Da det var elevenes tur til å stille spørsmål til Kvarme og Sultan, var det stille til å begynne med. Men da en av lærerne kunngjorde at ingen spørsmål var for dumme, var en elev raskt frempå og spurte om biskopens og generalsekretærens lønn.

Både Kvarme og Sultan tok spørsmålet med et lett smil, og forsikret at dialogen mellom kristne og muslimer i hvert fall var gratis.

Politikk og klima

Lønnsspørsmålet ble fulgt opp av ett annet om dialogen mellom kristne og muslimer i USA.

– Jeg har selv bodd og studert i USA, og det finnes en god dialog mellom kristne, jøder og muslimer der også. Klimautfordringene er noe av det de arbeider sammen med der, fortalte Sultan.

Og da en av elevene ønsket å høre hva denne klimadiskusjonen kunne få av reel verdi, svarte representanten fra Islamsk Råd at det blant annet gikk ut på en felles oppfordring til økt resirkulering og energisparing.

På spørsmål om hvilken reel politisk makt dialogen mellom kristne og muslimer hadde, fortalte Kvarme at han hadde fått tilbakemeldinger fra både stortingspolitikere og byrådsleder Erling Lae, som gikk ut på at denne dialogen var betydningsfull for integreringsarbeidet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse