Kritiske til at folkevalgte holder økonomimøte bak lukkede dører

Venstres representanter i bydelsutvalget, Ingeborg Briseid Kraft, og May-Brith Døssland, vil ha budsjettkonferansen i Nydalen åpen for alle. FOTO: PRIVAT

Innbyggerne i Nordre Aker og media får fortsatt ikke bli med når bydelsadministrasjonen og lokalpolitikerne skal diskutere neste års budsjett. Det skuffer Venstre, som ønsker mer åpenhet i budsjettprosessen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
03.10.2017 kl 10:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: – Politiske møter må være åpne for bydelens innbyggere, sier bydelsutvalgets nestleder Ingeborg Briseid Kraft (V).

Hun forteller at Venstre er skuffet over at budsjettkonferansen i Bydel Nordre Aker, i år satt til 7. november, fortsatt holdes lukket for publikum og presse.

Man kan ikke lukke et møte av hensyn til politisk bekvemmelighet

Har bedt om åpenhet

Budsjettkonferansen i Nordre Aker, der bydelsadministrasjonen første gang presenterer sine planer for neste års budsjett for bydelsutvalget (BU), har gått bak lukkede dører i flere år. Slik har det imidlertid ikke alltid vært, viser denne saken fra 2007.

Venstre har flere ganger de siste årene foreslått at møtene igjen skal være åpne, men har ikke nådd fram hos de andre partiene i BU.

I BU-møtet 7. september fremmet Venstres representanter i bydelsutvalget, May-Brith Døssland og Ingeborg Briseid Kraft, nok en gang forslag om å holde dørene åpne. Det fikk kun partiets egne stemmer, pluss én fra Miljøpartiet de Grønne.

– Vi møtte motstant fra samtlige partier. Administrasjonen argumenterte med at dette var en konferanse og ikke et møte, men det synes jeg er en tynn argumentasjon. Administrasjonen har invitert oss lokalpolitikere til å få informasjon om og diskutere budsjettet, og når politikere møtes for å snakke om politikk, da er det et møte, sier May-Brith Døssland.

«Snakke fritt»

I fjor skrev Kraft et innlegg i Nordre Aker Budstikke, der hun på det sterkeste oppfordret administrasjonen og BU-lederen om å endre praksis.

«Begrunnelsen for å lukke møtet var at administrasjonen da kunne være mer åpne, og at man kunne «snakke fritt». Loven sier imidlertid at alle møter i folkevalgte organer skal gå for åpne dører. Unntak fra dette må ha hjemmel i lov, og for å gjøre en lang research kort: det finnes ingen hjemmel for å lukke budsjettmøtet i Nordre Aker. Det er ikke lov å skjerme budsjettbehandlingen for åpen diskusjon,» skrev Kraft.

LES HELE INNLEGGET HER.

– Noen mener at vi kan være mer åpne når møtet er lukket for offentligheten, men man kan ikke lukke et møte av hensyn til politisk bekvemmelighet, sier Kraft i dag.

– Det som ikke tåler dagens lys, bør heller ikke sies i dette møtet, poengterer hun.

Vil ha mer engasjement

De to Venstre-politikerne tror en mer åpen budsjettprosess vil gi større forståelse i befolkningen for de prioriteringene som blir gjort i det endelige budsjettet.

– Det er lettere å forstå utfordringer og prioriteringer når vi er åpne, sier Døssland, som ønsker tilstedeværelse og engasjement fra innbyggerne i bydelen.

– Vi lokalpolitikere er befolkningens ombudsmenn, og det må vi ta på alvor, sier hun.

Bydelsdirektør: Opp til politikerne

Se bildet større

Bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Ifølge bydelsdirektør i Nordre Aker, Øyvind Henriksen, er budsjettkonferansen et arbeidsmøte der bydelsdirektøren ønsker å få tilbakemeldinger på om de salderingsforslagene det jobbes med er i samsvar med bydelsutvalgets prioriteringer.

– Som i alle andre budsjettprosesser er ikke de samtalene vi har offentlige før bydelsdirektøren offentligjør sitt forslag til budsjett i november, sier han.

Han understreker at det er opp til lokalpolitkerne å avgjøre om møtet skal være åpent eller ei.

– Det er ingenting i veien for å gjøre dette til et åpent møte, men da måtte vi tilpasse temaer og diskusjoner til dette med mer fokus på overordnede utfordringer, enn knyttet til konkrete grep, sier han.

LES OGSÅ: BU gjorde ingen endringer på bydelsdirektørens budsjettforslag for 2017, bortsett fra å flytte på 400.000 kroner

BU-leder: Vanskelig med åpen konferanse

Se bildet større

BU-leder Per H. Christiansen (H). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

Bydelsutvalgsleder Per H. Christiansen (H) understreker overfor Nordre Aker Budstikke at konferansen ikke er et møte hvor det tas beslutninger.

– Bydelsdirektør og de fleste BU-medlemmene ønsker at flest mulig av seksjonsledere og andre nøkkelpersoner redegjør under en uformell konferanse. Dette vil bli vanskelig dersom denne er åpen, sier han.

BU-lederen er ikke enig i at befolkningen og media ikke får informasjon om bydelsbudsjettet selv om konferansen er lukket.

– Når komiteene og BU behandler budsjettet vil publikum og presse få all informasjon de ber om, sier han.

Budsjettet vedtas i desember

Bydeldirektørens forslag til budsjett offentliggjøres i løpet av november. Det skal behandles i komiteene, før bydelsutvalget vedtar det endelige budsjettet i sitt møte 14. desember.

Bydelsbudsjettet har en ramme på omlag halvannen milliard kroner, og skal dekke funksjonsområdene «Administrasjon og fellestjenester», «Barnehager» og «Oppvekst», «Helse og omsorg» og «Sosiale tjenester og ytelser».

I forslaget til Oslo-budsjett, som ble lagt frem av byrådet i forrige uke, går det frem at Nordre Aker kan få et kutt på cirka 10 millioner kroner sammenliknet med 2017. Halvparten av dette skyldes oppdatering av de såkalte kriteriene. Det vil si at endringene i befolkningen tilsier at skal skal være mulig å redusere tjenestetilbudet tilsvarende.

Dette innebærer blant annet en reduksjon på barnehageområdet på 6 millioner kroner, og en økning på sosiale tjenester med 8 millioner kroner.

LES OGSÅ:

Meld deg på nyhetsbrev!

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse