ANNONSE
Annonse

Ønsker seg kulturhus i hele «kinobygget» på Ullevål

Abels hage er et av kulturtilskuddene på John Colletts plass. Abelloftet, i regi av Bydel Nordre Aker, driver i kinobyggets andre og tredje etasje. Nå vil Blindern vel utrede om den opprinnelige kinosalen, som inntil nylig var leid av Universitetet i Oslo, også kan brukes som kulturhus. Foto: ARKIVFOTO/PRIVAT

Blindern vel ønsker å blåse enda mer liv i John Colletts plass, og vil utrede ytterligere «kulturbruk» av den gamle kinobygningen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 15.02.2015 kl 22:22

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: I 2013 inngikk Bydel Nordre Aker en leieavtale for noen lokaler i Vestgrensa 2, i det gamle kinobygget på John Colletts plass.

Det gjorde det mulig å opprette Abelloftet. Abelloftet drives av kulturenheten i bydel Nordre Aker i samarbeid med frivillige lag og foreninger, private aktører og andre, og har et variert tilbud av kultur- og fritidsaktiviteter for barn og ungdom i nærområdet.

I 2009 fikk John Colletts plass status som torg og møteplass i kommunedelplanen. Som følge av dette fikk bydel Nordre Aker i 2014 overført midler fra Oslo kommune til et forprosjekt som skal se på hvordan plassen i fremtiden kan utvikles som en trivelig og funksjonell «torg og møteplass» for beboere og andre i området. I prosjektgruppa sitter representanter for bydelen, lokalbefolkningen, deriblant Blindern vel, og næringsinteresser i området.

Allerede har det lokale initiativet Abels hage, under ledelse av blant andre Agnes Lyche Melvær, hatt flere kulturarrangementer midt i trikkesløyfa.

Vil ta kinosalen i bruk

Nå ønsker Blindern vel også se på mulighetene for å utvikle Kinobygningen ytterligere som samfunnshus og kulturhus.

Velet har derfor tatt initiativ til å få laget en mulighetsstudie for å få se på om og eventuelt hvordan også den gamle kinosalen kan tas i bruk til slik virksomhet. Universitetet i Oslo har i flere år brukt kinosalen som auditorium, men har nå avsluttet leieforholdet.

– At Blindern vel tenker i disse baner er ikke noe nytt. Lokale krefter har ønsket å fylle kinolokalet med mer publikumsvennlig aktivitet i mange år. Abelloftet, som bydelen etablerte, er et svært positivt tilskudd og en berikelse for vårt lokalmiljø. Tenk om vi kunne få til mer av det slaget eller noe annet spennende også ellers i hele huset, sier Unni Eriksen i Blindern vel entusiastisk.

Mangler finansiering

Men hva skulle det være? Eriksen peker på at kulturen tidligere har vært godt representert på John Colletts plass. Med kinodrift fram til 60-tallet, og tidligere lå det også bibliotek i Vestgrensa 4.

– Hvordan finne frem til aktører, tilbud og virksomheter, konsepter som er drivverdig også økonomisk? Det er det vi nå ønsker å få undersøkt med en mulighetsstudie, sier Eriksen.

Blindern vel søkte om 30.000 kroner fra bydelens frivillighetsmidler for å få utført en slik mulighetsstudie. Da Frivillighetsmidlene ble fordelt av Bydelsutvalget 12. februar, prioriterte de imidlertid ikke søknaden fra Blindern vel.

Leder av bydelens kultur- og oppvekstkomité, Bente M. Larsen (Ap), uttrykte seg imidlertid positiv til initiativet, og vil se på om bydelen kan bidra til prosjektet på andre måter.

– Vi hadde håpet å få penger til dette fra bydelen i denne tildelingsrunden. Nå må vi se om vi kan få finansiert mulighetsstudien på andre måter, sier Eriksen.

Hun understreker at Blindern vel kommer med dette innspillet nå som det også jobbes med torg og møteplass-forprosjektet, fordi de ønsker å se utviklingen av hele John Colletts plass-området under ett, både plassen og bygningen.

– Bygget har en utrolig flott beliggenhet i Ullevål- og Blindern-området. Vi ønsker at bygningen skal fylles med virksomheter og aktiviteter til beste for beboere og andre som ferdes her, sier Eriksen.

LES OGSÅ: Ullevål-gutt kan bli yngste nordmann på Mount Everest

Gårdeier er positiv

Styreleder Morten Waarli i Vestgrensa 2 og 4, som er medeier det gamle kinobygget, er positiv til initiativet fra Blindern vel. Han er godt fornøyd med samarbeidet med bydelens Abelloftet, som kom inn i 2013.

– Vi har vært positive til å bruke også kinosalen som kulturhus for bydelen og kommunen. Det har imidlertid ikke kommet noe konkret tilbud eller forslag til bruk, sier Waarli.

Gårdeieren har nå inngått et nytt leieforhold for kinosalen. Et internasjonalt kirkesamfunn vil ta den i bruk i løpet av våren.

– Men vi er åpne for å se på andre bruksområder i framtiden neste gang det skal inngås leieavtaler i bygget. De positive erfaringene med Abelloftet er nettopp bakgrunnen for at vi gikk inn i en dialog med kommunen for også å benytte kinosalen, sier Waarli.

LES OGSÅ: Plages av innbruddsraid på Ullevål

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse