Kulturlivet: Samle eder!

Hva skal den nye kulturstasjonen i Nydalen inneholde?

fellessak: Før skolebehovsplanen for 2012 - 2020 skulle vedtas i bystyret i desember i fjor, ble det understreket behovet for en kulturstsjon inn i den foreslåtte Nydalsskolen. Fra venstre Unni Færøvik fra NAMK (Nordre Aker Musikk og Kulturutvalg), May-Brith Døssland (V) og Eline Moe Melgalvis - daglig leder Oslo Musikkråd som kjempet felles sak, her fra Nydalen i november i fjor. FOTO: FOTO: Arkiv

Nå er tiden inne for å samle alle gode kulturkrefter i bydelen - hva vil Nordre Aker med den nye kulturstasjonen i Nydalen?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2012 kl 08:59

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NYDALEN: Før jul vedtok bystyret at det skal innlemmes en kulturstasjon i den nye planlagte barneskolen i Nydalen, i forbindelse med skolebehovsplanen 2012 - 2020. Og selv om skolen ikke står ferdig i aller nærmeste fremtid, har bydelsutvalget etter forslag fra Venstre vedtatt å allerede nå sette ned en arbeidsgruppe.

Hvilket innhold?

- Hva skal innholdet være, og i hvilket omfang? Hvilken rolle får kulturstasjonen i forhold til eksisterende kultur- og musikktilbud i bydelen? Hvordan få til et samarbeid med frivillige organisasjoner, inkludert lokale kor, korps og orkestre, private kultur- og musikktilbud, skoler og aktivitetsskole, barnehager og andre?

LES TIDLIGERE SAK HER

- Dette er noe av det vi ønsker at arbeidsgruppen skal ta tak i, sier nestleder av bydelens Kultur- og oppvekstkomité, May-Brith Døssland (V).

I tillegg til politiske representanter, ønskes også representanter fra Ungdomsrådet, Nordre Aker musikk- og kulturutvalg, og Oslo musikkråd.

- Oslo Musikk og Kulturskole og øvrige organisasjoner, inkludert private tilbydere, bør også inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppen, sier Døssland.

 - Den nye kulturstasjonen bør også vurderes spesielt i forholdt til tilbudet ved Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og eventuelle nye tilsvarende tilbud i bydelen, samt bydelens rolle i forbindelse med en ny kulturstasjon.

Midlertidig kulturstasjon?

Men selv om det er lenge til den nye Nydalsskolen står ferdig med kulturstasjon, så jobbes det også for å få på plass en midlertidig kulturstasjon.

- Vi undersøker om vi kan få til en midlertidig kulturstasjon i kjelleren på Tåsensenteret, eller ved nye Grefsen ungdomsskole, forteller Døssland.

Interessenter til nevnte arbeidsgruppe kan henvende seg til bydelsadministrasjonen, ved Knut Hammervold.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse