Kulturlivet: Samle eder!

Hva skal den nye kulturstasjonen i Nydalen inneholde?

Kulturlivet: Samle eder!

fellessak: Før skolebehovsplanen for 2012 - 2020 skulle vedtas i bystyret i desember i fjor, ble det understreket behovet for en kulturstsjon inn i den foreslåtte Nydalsskolen. Fra venstre Unni Færøvik fra NAMK (Nordre Aker Musikk og Kulturutvalg), May-Brith Døssland (V) og Eline Moe Melgalvis - daglig leder Oslo Musikkråd som kjempet felles sak, her fra Nydalen i november i fjor. FOTO: FOTO: Arkiv

Nå er tiden inne for å samle alle gode kulturkrefter i bydelen - hva vil Nordre Aker med den nye kulturstasjonen i Nydalen?

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.02.2012 kl 08:59

NYDALEN: Før jul vedtok bystyret at det skal innlemmes en kulturstasjon i den nye planlagte barneskolen i Nydalen, i forbindelse med skolebehovsplanen 2012 - 2020. Og selv om skolen ikke står ferdig i aller nærmeste fremtid, har bydelsutvalget etter forslag fra Venstre vedtatt å allerede nå sette ned en arbeidsgruppe.

Hvilket innhold?

- Hva skal innholdet være, og i hvilket omfang? Hvilken rolle får kulturstasjonen i forhold til eksisterende kultur- og musikktilbud i bydelen? Hvordan få til et samarbeid med frivillige organisasjoner, inkludert lokale kor, korps og orkestre, private kultur- og musikktilbud, skoler og aktivitetsskole, barnehager og andre?


LES TIDLIGERE SAK HER

- Dette er noe av det vi ønsker at arbeidsgruppen skal ta tak i, sier nestleder av bydelens Kultur- og oppvekstkomité, May-Brith Døssland (V).

I tillegg til politiske representanter, ønskes også representanter fra Ungdomsrådet, Nordre Aker musikk- og kulturutvalg, og Oslo musikkråd.

- Oslo Musikk og Kulturskole og øvrige organisasjoner, inkludert private tilbydere, bør også inviteres til å komme med innspill til arbeidsgruppen, sier Døssland.


 - Den nye kulturstasjonen bør også vurderes spesielt i forholdt til tilbudet ved Trikkehallen på Kjelsås, Glasshuset på Nordberg og eventuelle nye tilsvarende tilbud i bydelen, samt bydelens rolle i forbindelse med en ny kulturstasjon.

Midlertidig kulturstasjon?


Men selv om det er lenge til den nye Nydalsskolen står ferdig med kulturstasjon, så jobbes det også for å få på plass en midlertidig kulturstasjon.

- Vi undersøker om vi kan få til en midlertidig kulturstasjon i kjelleren på Tåsensenteret, eller ved nye Grefsen ungdomsskole, forteller Døssland.

Interessenter til nevnte arbeidsgruppe kan henvende seg til bydelsadministrasjonen, ved Knut Hammervold.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!