Kulvert er en drøm

Kjell Vinje fra Berg, Nordberg og Sogn Vel ønsker seg kulvert over Ring 3.

Forrige onsdag møtte Plan og Bygningsetaten (PBE) innbyggerne i Nordre Aker. Frustrasjonene sto i kø rundt Grefsen Stasjonsby, mangel på barnehager og skoler og Sørbråten.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Anne Marsten fra Nordre Aker Venstre under seg over at det ikke ringer noen bjeller i Plan og Bygningsetaten om at det også trengs skoler der man bygger boliger.

Se bildet større

På turne: Informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig ledet en bred delegasjon fra PBE som er på rund-reise til alle bydeler for å informere om lokale saker. Hun åpnet ikke for diskusjon om Sørbråten.

Nydalen:Informasjonssjef Dagny Gärtner Hovig i PBE hadde med seg en rekke tungvektere fra etaten for å informere om store og små prosjekter og utfordringer som berører vår bydel, og for å besvare spørsmål fra salen. Engasjementet var stort. Første del av møtet gikk med til en generell gjennomgang av Oslos overordnede planstrategier. Deretter ble fokus satt på enkeltsakene som engasjerte salen. Det ble ikke åpnet for full Sørbråten-debatt. Senior-arkitekt Johan Borchgevink nøyet seg med en lynrask gjennomgang før han slo fast at saken nå ligger klar til politisk behandling, og at det selvfølgelig er kontroversielt at PBE mener en bør legge større vekt på hensynet til drikkekvannet for Oslos befolkning enn hensynet til lokalsamfunnet.

Nye barnehager

Sigurd Nomang fra PBE orienterte om arbeidet med å skaffe barnehager i Oslo. Hittil har kommunen fått frem cirka 3000 plasser i Oslo, men innen utgangen av neste år er det behov for 6000 plasser i alt, og behovet øker fremdeles.

Bydel Nordre Aker er blant dem som lider mest under behovet for nye barnehager. Syv barnehager er under arbeid. Disse ligger i Disengrenda, Nordstjerneveien, Grefsentunet, Nils Bays vei, Brekkeveien, Åsensvingen og i Carl Kjelsens vei. Alle prosjektene har sine spesifikke utfordringer.

I Grefsentunet er det diskusjoner om tunnel. Og det er støyproblemer fra Grefsenveien som må løses. På tomten i Nils Bayes vei er utfordringen luftforurensning fra utgangen til Tåsentunnelen. Brekkeveien 4 J har tidligere vært bilverksted, og her er grunnen forurenset. I Carl Kjelsens vei ligger den aktuelle tomten ved sykehjemmet. Her er det et tema å rydde opp i adkomstforholdene. Og en butikk som bruker dette området som parkering ulovlig. Her er det også et friområde som berøres. I Åsensvingen er planen å utvide en eksisterende barnehage, her er det en del problemer rundt støy fra Ringveien.

Bekymret sal

PBE har planer om å besøke alle bydelene i Oslo med samme opplegg som i Nordre Aker. En god idé, skal vi tolke engasjementet i salen sist onsdag.

Kjell Vinje fra Berg, Nordberg og Sogn Vel var blant de første som grep ordet. Han var opptatt av mangel på infrastruktur.

- Vi har hatt voldsom utbygging i Gaustadbekkveien og rundt Rikshospitalet. Bilene står i kø. Jeg etterlyser et bedre samarbeid mellom de som bygger ut og veimyndighetene, sa Vinje som også påpekte det håpløse faktum at om du kjører fra Gaustad mot Blindern, så krysser du trikken tre ganger!

Han avsluttet med å slå fast at hans medlemmer er ualminnelig skuffet over at kulvert over Ullevålsletta er ute av Oslopakke 3.

- Store Ringvei er en barriere i bydelen, minnet han om. Uten å få fagre løfter om kulvert fra PBE. Tvert imot fikk de fremmøtte høre at dette ikke er etatens, men politikernes ansvar. PBE-delagasjonen bød likevel på sine egne tanker rundt å legge Ring 3 under lokk. Sannsynligheten for at en slik løsning er underveis er forsvinnende liten, skal vi tro PBE.

Kjell Vinje var ikke alene om å lufte sin frustrasjon rundt den allerede eksisterende støyen fra Ringveien, og planene om Grefsen Stasjonsby. En beboer fortalte om hvordan han allerede har støy fra Ringveien både forfra og bakfra, han trakk etatens støyundersøkelser sterkt i tvil. En annen beboer, Marit Pettersen, viste til erafringen med BIs hybelhus, og advarte også mot den muren av boliger langs Ringveien som nå planlegges. BU-leder Egil Ihlen grep også ordet. Han var blant dem ettlyste et lokk over Ringveien. Uten å få noen grunn til håp etter å ha hørt svaret.

Flere sakerPBE ba om å få slippe spørsmål om mindre enkeltsaker, det hadde de ikke kapasitet til å besvare. Men det er nok av store saker som engasjerer i Bydel Nordre Aker. Anne Marstein fra Venstre var for eksempel opptatt av hvorfor etaten ikke har planlagt nye skoler når de åpner for så stor boligbygging som i Nydalen. I det hele tatt var det mye som handlet om mangel på både skole og barnehage. Det er ikke godt nok å bygge ut de skolene som allerede eksisterer, slik at de blir gigantskoler for små mennesker. Etatens folk svarte for seg så godt de kunne, og påpekte gjentatte ganger at de ansatte gjør så godt de kan innfor de rammer og bestemmer de har å forholde seg til. Så mye ros var det ikke å hente denne kvelden. Men møtet ble holdt i en svært høflig og rolig tone, og alle som hadde spørsmål fikk svar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse