Kunne ha skapt ro på nedre Grefsen for et halvt år siden

Pia Farstad von Hall og Oslo Høyre har lyttet til BU-leder Per H. Christiansen og beboerne på nedre Grefsen. De vil bevare hele småhusområdet. FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

I november stemte kun Fremskrittspartiet, Rødt og Kristelig Folkeparti for å vente med utvikling av nedre Grefsen i denne bystyreperioden. I helgen snudde Høyre og Venstre. Det ville gitt flertall i bystyret.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.05.2017 kl 18:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

GREFSEN: Det er Aftenposten som i helgen skrev at Høyre og Venstre har snudd 180 grader, og ikke lenger ønsker at nedre Grefsen og Smestad skal være utviklingsområder i kommuneplanen.

De vil nå ta nedre Grefsen og Smestad helt ut av liste og bevare dem som villastrøk.

Det var da de to partiene satt i byråd i 2015 at disse områdene ble innlemmet i kommuneplanen. I forslaget til revidert plan fra det nåværende byrådet (Ap, SV og MDG), er områdene beholdt (som Kategori B-områder som krever egne områdeplaner).

Les mer om forslaget her.

Gal retning for Oslos småhusområder

I slutten av april i år sa Høyres fraksjonsleder i byutviklingskomiteen, Pia Farstad von Hall, i Nordre Aker Budstikke at status quo ikke var et alternativ på nedre Grefsen.

– Hva har skjedd i Høyre på litt under en måned?

– Utkastet til kommuneplan har skapt debatt i Høyre. Omfanget av utvikling av småhusområder har bredd om seg i en retning som ikke er ønskelig. Det angrepet på småhusplanen som vi opplever i forslaget til kommuneplan har ført til at vi har konkludert med at fremtiden til disse områdene må sikres, sier von Hall.

– Hvorfor denne snuoperasjonen fra både Høyre og Venstre nå?

– Høyre og Venstre har lagt frem en kommuneplan sammen (som byrådspartier i 2015, journ. anm.), derfor var det viktig å stå sammen om dette. Når man nå tenker nytt om nedre Grefsen og Smestad i kommuneplanen, var det naturlig at vi tok en ny avgjørelse om disse områdene.

Hun legger til at Høyre og Venstre også er imot å ta med de seks nye forslagene til utviklingsområder i kommuneplanen. Disse er Nydalen øst og vest, Sinsen, Montebello, Borgen og Ulsrud.

Gode prosesser

I november 2016 fremmet Camilla Wilhelmsen (Frp) et privat forslag for bystyret om å ta nedre Grefsen ut av kommunepanen, og bevare det som småhusområde. Hun fikk da ingen støtte, men et sekundært forsalg om at man skulle vente med utvikling av nedre Grefsen i inneværende bystyreperiode, ble støttet av Rødt og KrF.

– Hvis Venstre og Høyre hadde stemt for forslaget den gangen, hadde det vært flertall om å la nedre Grefsen ligge i ro. Er det litt surt at dere ombestemte dere først nå?

– Demokratiske prosesser tar tid. Det er viktig å bruke god tid for å få gode resultater, heller enn å rushe en avgjørelse. Høyre er et stort parti der mange skal med i diskusjonen. Dette handler om en helhetlig utviking av småhusområdene i Oslo, ikke bare nedre Grefsen og Smestad, sier von Hall, og legger til at påvirkningen fra lokamlijøene, både fra aksjonsgruppene og de lokale tillitsvalgte i bydelsutvalgene, har veid tungt.

Hun viser likevel til at prinsippene i kommuneplanen, som det har vært bred politisk enighet om i mange år, om en byutvikling rundt kollektivknutepunkter for å ta ned bilbruken, står fast.

– Men det er i dag ikke behov for å bygge ut småhusområdene i Oslo. Det er en annen virkelighet i boligbehovet, prognosene tatt i betraktning. Det er mange nok tomter i Oslo å bygge boliger på, uten at man må ta av eksisterende boområder, sier von Hall.

Kunne fått flertall

Se bildet større

Camilla Wilhelmsen (Frp). FOTO: KARL ANDREAS KJELSTRUP

– Dette er veldig gledelig, sier Camilla Wilhelmsen (Frp), som er nestleder i byutviklingkomiteen.

– Hadde dette kommet for et halvt år siden ville ditt forsalg fått flertall, og virkeligheten sett annerledes ut på Grefsen?

– Ja, det ville ha skapt ro. Nå støtter Høyre og Venstre det som var mitt opprinnelige forslag, nemlig å ta nedre Grefsen helt ut av kommuneplanen, og bevare det som småhusområde. Slik jeg leser dette skapes det en reell mulighet for å kunne ta nedre Grefsen ut av kommuneplanen, sier Wilhelmsen.

Glede

Se bildet større

Haavard Nordlie og Benedicte Bull i Aksjonsgruppa nedre Grefsen. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

På nedre Grefsen er gleden naturlig nok stor.

– Vi er kjempeglade for dette, og det er ingen skam å snu. Det viser at det går an å nå gjennom. Det er lagt ned et stort arbeid fra aksjonsgruppa på nedre Grefsen og på Smestad, sier Haavard Nordlie i Aksjonsgruppa nedre Grefsen.

Han roser også BU-lederne i Nordre Aker og Vestre Aker for å ha vært tydlelige overfor sine partifeller på Rådhuset.

– Dette har vært en fellesinnsats, slår BU-leder i Nordre Aker, Per H. Christiansen (H) fast.

– Jeg skal ikke legge skjul på at vi i Nordre Aker, og undertegnede har lagt ned mye tid på dette, mildt sagt. Jeg er veldig fornøyd med resultatet, sier Christiansen.

Han viser til at det er dette et stort flertall i bydelsutvalget stemte for i mars 2016.

– Vi ønsker å ta vare på nedre Grefsen, og nå har jeg et godt håp om at vi skal klare det, sier Christiansen.

Nordlie på nedre Grefsen etterlyser nå at dette forankres i et politisk vedtak.

– Det som er klart er at nedre Grefsen må ut av kommuneplanen før revidert forslag legges frem, sier han.

LES OGSÅ: Hanna Marcussen svarer: Fortetting kan vøre mange ulike ting

Byrådet: Ikke tatt avgjørelsen

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sier til Aftenposten at byrådet ikke har konkludert i sitt syn på nedre Grefsen og Smestad, men sier følgende:

– Det er viktig å bygge bro og å ha konsensus om planer som strekker seg så langt frem i tid. Ingen er tjent med vedvarende store konflikter om enkeltområder. Personlig har jeg absolutt ikke bestemt meg. Tilbakemeldingene vi får, gjør også inntrykk.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse