Kuppet budkonkurransen

Her er arbeidsgruppen med representanter fra bebørte vel og boligselskaper fra et tidligere - og kanskje mer optimistisk møte. Fra venstre: Bjørn Johansen, Vestre Grefsen Vel, Hans Erik Karlsen- Lofthus arbeidsgruppe, Torbjørn Togstad- Øvre Grefsen Vel, Reidar Skjøthaug- Sameiet Grefsen Terrassehus, Asle Reium- Lofthus Hagebys Vel, Nina Berg- Akebakkeskogen Borettslag.

Rett før Miljø- og samferdselskomitéen skulle ta stilling i høyspentsaken, inngikk Akebakkeskogen Borettslag og "Arbeidsgruppen for kabling på Lofthus" en egen nedgravingsavtale med Oslo Vei AS.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
22.06.2006 kl 10:03

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Grefsen: Mandag 12. juni presenterte både Oslo Vei AS og arbeidsgruppen i høyspentsaken de ulike synspunktene rundt premissene for nedgraving av kraftlinjer på Grefsen/Lofthus - for Miljø- og samferdselskomiteen i Rådhuset. Tidligere samme dag inngikk Loftshusbeboerne, ved Akebakkeskogen Borettslag og "Arbeidsgruppen for kabling på Lofthus", en egen avtale med Oslo Vei AS om nedgraving av kraftlinjene fra Grefsen Terrassehus til Mons Søviks plass (det østre alternativ 3). Alternativ 3 innbefatter blant annet en ny - og kraftigere - endemast - ved barnehagene i Grefsenkollveien 8 og 12. Komiteen har nå avgitt sin innstilling. De vil ikke ta innbyggerinitiativet til følge og blande seg inn i Oslo Veis forretningsdrift.

Hans Erik Karlsen, som også har vært representant i arbeidsgruppen som samler alle berørte beboere i høyspentsaken, kan på vegne av "Arbeidsgruppen for kabling på Lofthus" fortelle at det etter deres mening er inngått en bindende avtale om kabling av høyspentlinjen over Lofthus og Akebakkeskogen. Dette sa han før komiteen hadde avgitt sin innstilling.

– Avtalen omfatter et frivillig økonomisk beboerbidrag til Oslo Vei og kablingen. Uavhengig av hva Miljø- og samferdselskomiteen innstiller, mener vi dette var et riktig og nødvendig steg å ta, og som ikke nødvendigvis gjør fellessaken dårligere. Snarere tvert imot. Et beboerbidrag på bordet mener vi kan være med på å understreke den reelle situasjonen for bystyrepolitikerne! sa Karlsen.

Beboerbidrag eller ikke

Miljø- og samferdselskomiteen skulle ta stilling til to ting - Bør Oslo Vei anmode om beboerbidrag til nedgraving av kraftlinjene, og skal Oslo Vei instrueres av bystyret til å gjennomføre tilleggskablingen som beboerinitiativet på Grefsen og Lofthus har arbeidet for i lengre tid - det såkalte "ekstra"-strekket (660 m) - utover én-kilometeren. Karlsen uttalte i forrige uke følgende.

– Hvis bystyret likevel går inn og instruerer Oslo Vei om ovennevnte, brytes jo avtalen vi har med Oslo Vei, sa Karlsen.

Hvor mye penger beboerne på Lofthussiden har samlet inn, ville ikke Karlsen fortelle om, men kunne fortelle at det likevel ikke er snakk om høye summer per beboer.

– Det gjelder ikke de store summene. Og det er ihvertfall ikke snakk om hundretusenvis av kroner per beboer som har vært nevnt ved tidligere anledninger, sa Karlsen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse