Lager grønt parkdrag fra Frysjaveien og opp mot Marka

Det planlegges også en offentlig grønn passasje fra Frysjaveien og opp til Lytterveien, i forbindelse med reguleringsplanen for de nye OBOS-leilighetene som nå bygges i Frysjaveien. FOTO: KRISTIN TUFTE HAGA

Grøntdraget får et bekkedrag som estetisk element, og skal bli som en en forlengelse av Nordmarka, med fri sikt ned til Akerselva, ifølge utbygger Stor-Oslo Eiendom.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
24.04.2018 kl 10:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BREKKE: Det ligger innregulert et grøntdrag i forbindelse med boligplanene for «nye» Frysja, omtalt som G3 i planen for igangsatte Frysjaparken, og også omtalt som parkdrag og tursti i Plan- og bygningsetatens saksinnsyn. Det er søkt om rammetillatelse for prosjektet.

I søknaden står det:

«I forbindelse med utbygging av Frysjaveien 42 og Kjelsåsveien 172, skal det bygges et offentlig tilgjengelig parkdrag mellom felt C og D i vedtatt regulering S-4958). Det skal opparbeides en turstiforbindelse i to meter bredde igjennom denne. (…) Det er en helt åpen adkomst i begge ender av parkdrag G3. Adkomst for nød- og renholdsetater skjer på tvers av parkdraget via felt C og D, midt i skråningen. Turstien opparbeides i grus og er hovedsakelig for gående. Det legges til rette for felles uteopphold og lek langs parkdraget».

Prosjektleder Petter Bay-Braathen i Stor-Oslo Eiendom utdyper:

– Grøntdraget får et bekkedrag som estetisk element, og skal bli som en en forlengelse av Nordmarka, med fri sikt ned til Akerselva. G3 skal skilles ut som egen eiendom og overføres til kommunen, og vil være allment tilgjengelig.

I marka-stil

Han nevner videre at de har et godt samarbeid med Bymiljøetaten, Plan- og bygningsetaten og Vann- og avløpsetaten, om endelig utforming.

– Grøntpassasjen skal være i marka-stil, med frittvoksende gress, nordmarkatrær og busker, og det blir en privatisert avgrensning mellom boliger og offentlig areal. Vi planlegger også en kafe eller lignende på hjørnet Kjelsåsveien og Frysjaveien, forklarer Bay Braathen videre fra planene.

Grøntdraget skal treffe rundt midt på Kjelsåsveien 172. Ifølge Veiledende plan for offentlige rom (VPOR Frysja) skal det fortsette oppover mot marka den ene veien, og ned mot Akerselva, mellom Frysjaveien 35 og 33, den andre veien.

I rammesøknaden for grøntdraget er det også referert fra VPOR Frysja, som omfatter hele området som skal transformeres fra næring til bolig.

I VPOR Frysja omtales grøntdraget (G3) som et prioritert tiltak. Det skal være en «grønn forbindelse» som del av en «sekundær siktlinje» mellom Lytterveien og Frysjaveien. Det beskrives videre slik: «Den skal få en parkmessig opparbeidelse med stor grad av naturlig vegetasjon, sittemuligheter og rekreasjonsområder. Det skal legges til rette for lekeplasser, men også for aktiviteter som aking og ballaktiviteter.»

I rammesøknaden står det at grøntdraget G3, mellom Frysjaveien og Lytterveien, skal være på rundt 2050 kvadratmeter, og 115 meter langt. På hver side av grøntdraget blir det boliger.

900 leiligheter

I juni i fjor vedtok Oslo bystyre detaljreguleringen for Frysjaveien 40, 42 og Kjelsåsveien 172. Dermed var det klart for første etappe av utbyggingen av det gamle industriområdet på Brekke, som skal transformeres til «boligbebyggelse, forretning, kontor, offentlig og privat tjenesteyting, barnehage, torg og park», i henhold til kommuneplanens føringer.

Obos og Stor-Oslo Eiendom får i henhold til reguleringsplanen bygge omlag 890 leiligheter på disse adressene.

Det første spadetaket til de første 154 av disse boligene ble tatt 1. februar. Med de andre tomtene i industriområdet «på Frysja», som også ønskes omregulert til bolig, kan det bli nærmere 2000 nye leiligheter her de kommende årene.

Næringsvirksomhet

Prosjektlederen forteller videre at det er planlagt næringsvirksomhet langs Frysjaveien, hovedsakelig ved torget, eller der almenningen starter.

– Vi jobber aktivt med programmeringen av næringsarealene med en dyktig næringsmegler. Det blir ikke hvem som helst som får lov å etablere seg her. Vi går målrettet til verks for å sikre en bra og langsiktet etablering. Næringsarealene vil fylles opp suksessivt i takt med utbyggingen. Det er ikke tegnet noen avtaler enda. Men det er innledende dialog.

Han ramser opp følgende type aktører: Stor matbutikk, muligens et treningssenter, apotek, noen butikker, samt kafeer, bakeri, og en restaurant.

LES OGSÅ:

Kommunen kjøpte skoletomt på Frysja for 350 millioner, men det blir altfor dyrt å kjøpe ut leietakeren. Nå er behovet for skolen nedjustert

Mener kommunen begår en grov nanvesynd ved å kalle området Frysja

Nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke

Få ukens nyheter oppsummert i et nyhetsbrev fra Nordre Aker Budstikke. Det er gratis, og du melder deg på her!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse