ANNONSE
Annonse

Begjærer oppbud i dag, men...

Laget kan overleve en Lyn-konkurs

i hvert fall helt til i dag, Joachim Westher Andersen.

Fredag begjærer Lyn AS seg konkurs, men FC Lyn lever videre, i hvert fall midlertidig.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.12.2009 kl 12:20

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

ULLEVÅL: I praksis betyr dette at de ansatte i administrasjonen, som er ansatt av aksjeselskapet, mister sine jobber, mens spillere og støtteapparat, som er organisert i FC Lyn består.

Ikke grunnlag for drift

Lyn melder dette på Lyn.no i dag:

"Etter en helhetsvurdering har styret i Lyn AS kommet til at det ikke var grunnlag for videre drift. Det har ikke lykkes Lyn AS å få inn tilstrekkelig midler til å oppfylle de nødvendige kortsiktige forpliktelsene, som inkluderer kravet fra Skatt Øst om betaling av mva mm. Styret i Lyn AS besluttet derfor på styremøte den 10. desember å levere oppbudsbegjæring den 11. desember.

Det presiseres at klubben, FC Lyn Oslo, drives videre. For å sikre tilstrekkelig kapital til videre drift jobbes det videre med alternativer for langsiktig finansiering. Det er tatt et initiativ fra en gruppering som vil fortsette arbeidet med å få på plass tilstrekkelig kapital til videre drift av FC Lyn Oslo. Disse vil etablere et nytt AS som vil inngå en samarbeidsavtale med klubben.

Det er Lyn

—venner som har spilt for klubben som står bak initiativet. Disse jobber sammen med FC Lyn Oslo om en langsiktig finansiering som støtter opp under de nye langsiktige sportslige planene til klubben."

— Det beste for Lyn

Lyns infosjef inntil i dag, Joachim Westher Andersen, sier til lokalavisen at dette ikke er en hyggelig dag.

— Det er viktig at vi løser dette slik at det blir best mulig for Lyn, sier Andersen, som nå altså har en usikker fremtid som infosjef.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse