- Langåsveien 20 er privat

Korsvoll Huskomité understreker at "parkeringsplassen" i Langåsveien 20 er privat. - Og komiteen har ikke mottatt noen forespørsel om parkeringsbruk, sier formann Kjell Furuberg.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.12.2006 kl 09:20

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Korsvoll Huskomité er grunneier av Langåsveien 20, tomten som FAU og også bydelen anbefaler barnehagebrukerne å parkere på. Formann i komiteen, Kjell Furuberg, stiller seg undrende til parkeringsanbefalingene.

- For det første så har vi som grunneier av Langåsveien 20 ikke fått noen forespørsel om parkering på vår eiendom. Vi er derfor forbauset over at både FAU og bydelen kan oppfordre barnehageforeldre til å parkere der, sier Furuberg.

- For det andre ser det ut til at det er nødvendig å understreke nok en gang at Langåsveien 20 er en privat eiendom, og er ikke en del av andres prosjekter eller reguleringsplaner. Og for det tredje så har Korsvoll Huskomité aldri, og vil heller aldri gi hverken privatpersoner eller organisasjoner parkeringstillatelse på vår eiendom, slår Furuberg fast.

- I uttalelser fra Samferdselsetaten og plan- og bygningsetaten, går det klart frem at både når det gjelder eventuell utvidelse av idrettsanlegget

(Korsvollbanen) og byggingen av barnehagen, så må det legges til rette for parkering på egen grunn etter gjeldende parkeringsnormer, sier formannen i Korsvoll Huskomité.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse