Lærer fikk medhold i retten

Læreren på Sogn videregående skole ble oppsagt på ugyldig grunnlag, mener Oslo tingrett.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.12.2009 kl 14:44

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

SOGN: I februar i år ble læreren avskjediget fra Sogn vgs. etter en hendelse der han skal ha tatt hardt i en elev. Skolen, ved Oslo kommune, anmeldte saken dagen etter at hendelsen fant sted. Læreren tok i vår ut stevning mot kommunen, med krav om at avskjeden kjennes ugyldig.

Begynte å blø

I forrige uke falt dommen i saken. I tingrettens beskrivelse av hendelsesforløpet kommer det frem at læreren kom inn i klasserommet og fant en elev bla i papirene hans. På tavlen var det skrevet en nedverdigende beskjed til den mannlige læreren.

Han skal deretter ha bedt om legitimasjon fra eleven som viste en annen alder enn den eleven nettopp hadde fortalt læreren. Læreren skal så ha kastet fra seg legitimasjonen og ført eleven ut av rommet med makt, mens han sa at eleven burde vurdere å reise hjem til landet han kom fra, dersom han ikke kunne tilpasse seg. Læreren tok tak i elevens jakkekrage og dyttet ham opp mot veggen så elevens leppe begynte å bø.

Får ikke erstatning

Retten mener læreren hadde grunn til å reagere på provokasjonen fra eleven, med roting i papirer, skriving på tavlen og å lyve på alderen. Retten mener likevel ikke at det var hensiktsmessig for læreren å bruke makt i den aktuelle situasjonen, og at opptredenen innebar et regelbrudd.

Etter rettens vurdering er hendelsen likevel ikke så grov at den gir grunn til avskjedigelse. Avskjeden kjennes ugyldig, og læreren tilkjennes 120.000 kroner i tapt arbeidsinntekt. Retten finner ikke grunnlag til å utbetale læreren erstatning for ikke økonomiske tap på 100.000 kroner.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse