Lavere fart - bedre miljø

Berge Furre er enig i at en fartsgrense på 60 km/t er riktig, selv om han ikke alltid klarer å holde den.
Foto: Maud Stensvold

For å bedre luftkvaliteten kommer ringvei 3 til å ha redusert hastighet på vinterstid. - Når jeg ser noen som kjører i 80 km/t stikker det en liten satan i meg og jeg setter ned farten, sier Berge Furre.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2007 kl 09:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Oslo: - Hovedkilden til forurensning langs de store vegene er hovedsakelig biltrafikk. Hovedhensikten med miljøfartsgrensen er å redusere oppvirvling av svevestøv og bedre luftkvaliteten. På vinteren dannes det et såkalt depot av svevestøv langs fortauskanten. Når bilene kjører forbi i høy hastighet, virvles dette opp i luften og fører til forurensning. Ved å sette ned hastigheten på strekningen fra 80 til 60 ble svevestøvnivået redusert med opp mot 40 prosent. Hastigheten har også noe å si på slitasjen av asfalten, fordi lavere hastighet sliter mindre og dermed blir det også mindre svevestøv, forteller Gry Larsen fra Statens Vegvesen.

Prøveprosjekt

Prøveprosjektet ble allerede gjennomført vinteren 2004/05 langs riksvei 4 fra Grorud til Sinsenkrysset som et tiltak mot overskridelsene for grenseverdien for svevestøv i Oslo. Rapportene herfra viser at selv om den faktiske kjørehastigheten kun ble redusert med om lag 10 km/t, var resultatene at svevestøvkonsentrasjonene ble redusert opp mot 39 prosent. Miljøfartsgrensen på ringveien vil vare fram til 15. april og datoen er samkjørt med piggdekksesongen.

– Imidlertid har det også vært en tanke å forlenge denne, siden mai har vist seg å være en måned med høye overskridelser av grenseverdien for svevestøv, forteller Larsen.

Råkjørerne

Men selv om det er mange som overholder den nye fartsgrensen, er det likevel mange som sluntrer unna. Teologiprofessor Berge Furre bor i bydelen og synes det er rimelig med grense på 60 km/t, men det er ikke alltid han klarer det.

– Jeg prøver å følge fartsgrensen, men når jeg ser noen som kjører i 80 km/t stikker det en liten satan i meg og jeg setter ned farten. Gjerne til 60 eller under for å poengtere. Egentlig burde jeg bruke bussen, men kona gjør det fordi hun jobber i byen, forteller han.

Politioverbetjent Jan Kristiansen fra Oslo politidistrikt forteller at det er et generelt problem at for få følger trafikkreglene. Og den automatiske trafikkautomaten ved Tåsentunnelen er ikke i drift fordi kriteriene ikke er tilstedet.

– Det er vanskelig å forholde seg til at det er et problem for lovlydige bilister at andre bryter trafikklovgivningen, dvs. at det skaper irritasjon for lovbrytere å kjøre bak en som kjører korrekt. Dette er imidlertid beklagelig, men de som kjører for fort blir i så fall gjenstand for vår oppmerksomhet når vi patruljerer ringveien. Og ved fartsovertredelse inntil 20 km/t må bilisten ut med 4200 pluss to prikker, forteller han.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse