Lavest avgift på sparebilene

Norske bilavgifter er som skreddersydd for sparebilene, sier informasjonsdirektør Paul Hegna hos Harald A. Møller AS.

De norske bilavgiftene favoriserer biler med ekstra lavt utslipp og straffer dem med høyt utslipp – akkurat slik EU vil ha det.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Du kan like godt lære betegnelsene med en gang; BlueMotion, BlueEfficiency, Efficient Dynamics, BlueTec, drivE, ECOnetic, EcoFLEX, Greenline, Hybrid.

EU-krav

Forklaringen ligger i krav fra EU om lavere utslipp med året 2012 som en kritisk grense.

Deretter blir det dyrt for produsentene ikke å følge pålagte utslippskrav, som i sum handler om at nye biler i første omgang ikke må slippe ut mer enn 120 gram CO2 per kjørte kilometer.

De ulike produsentene er pålagt ulike krav, og har en produsent bilmodeller som forurenser svært lite aksepteres at andre modeller fra samme produsent/produsentgruppe slipper ut mer.

Norske myndigheter var tidlig ute med å kreve utslippet senket til 120 gram CO2 innen 2012. Dette er siden fulgt opp med dreining av bilavgiftene, slik at CO2-komponenten i avgiften stadig veier tyngre.

Konsekvensen av avgiftsomleggingen har ført til at stadig flere kjøper biler med lavere utslipp. I oktober slapp nykjøpte biler kun ut 146 gram mot 158 gram for ett år siden.

Flere fortrinn

— Slik avgiftssystemet er endret blir biler med lavt utslipp stadig rimeligere å kjøpe. Dessuten vil de holde seg bedre i pris, fordi vi ser konturene av et avgiftssystem hvor bilene blir skattlagt etter bruk og forbruk, sier informasjonsdirektør Paul Hegna hos Harald A. Møller, den klart største bilimportøren i Norge.

Hegna mener miljøbilene har flere fortrinn. De ser bedre ut enn før, og det norske bilbeskatningssystemet gjør dem mer attraktive enn normalutgavene.

Dersom forslaget til statsbudsjett for 2010 vedtas, går avgiften på flere av de gjerrigste bilene ned med 5000 kroner.

— BlueMotion vil være våre mest solgte varianter av Polo, Golf og Passat neste år. Det norske avgiftssystemet er som skreddersydd for disse bilene. Selv om bilene faktisk er dyrere å produsere, kommer de likevel prismessig gunstigere ut, fortsetter Hegna.

Mistro

Kampen om lavere utslipp av CO2 begynte som et frivillig «tilbud» fra bilprodusentene midt i 1990-årene.

De tilbød seg å senke utslippet fra nye biler til 140 gram/km innen 2004, dette for å slippe unna krav man regnet med at EU ville innføre.

Årene gikk, lite skjedde og bilprodusentene håpet EU hadde glemt avtalen. De befant seg derfor milelangt unna da 2004 nærmet seg. Med mistro til bilprodusentenes evne til å ordne opp selv tok EU-byråkratene tak i saken og fremmet krav på løpende bånd.

Nå skal nivået tvinges ned med en gjennomsnittlig start på 120 gram gjeldende fra 2012, og med trussel om bot hvis ikke kravet imøtekommes. Ut fra produktmiks har de ulike produsentene litt forskjellige krav.

— Dette går aldri, klaget en samlet bransje for tre år siden.

Men EU-politikerne lot seg ikke rokke

— og nå viser det seg at de fleste klarer kravene med god margin.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse