Ledigheten holder seg lav

Flater ut: Arbeidsledigheten i Nordre Aker er nest lavest i Oslo, melder NAV Oslo.

Arbeidsledigheten i Oslo holder seg lav, og Nordre Aker har fortsatt nest lavest ledighet i byen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.06.2008 kl 09:31

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
OSLO: Ved utgangen av juni var det 6 387 helt ledige i Oslo, noe som utgjør 2,0 prosent av arbeidsstyrken, ifølge NAV Oslo.

– Nedgangen er på 15 prosent sammenlignet med juni i fjor, sier fungerende fylkesdirektør Tom Daniel Ø. Sunde ved NAV Oslo.

Få i Nordre Aker

I Nordre Aker er det for tiden 294 personer som er helt uten jobb. Det utgjør 1,3 prosent av arbeidsstyrken. Det gir en delt andreplass sammen med bydelene Østensjø og Ullern. Aller færrest arbeidsledige er det i Bydel Nordstrand, der bare 1,2 prosent av arbeidsstyrken går ledig.

Flest arbeidsledige finner vi bydelene Grünerløkka, Stovner og Søndre Nordstrand, der 3,2 prosent av arbeidsstyrken er uten jobb. I landet for øvrig er det registrert ledighet på 1,5 prosent av arbeidsstyrken.

Størst nedgang for 60-åringene

Tallene for juni viser nedgang i arbeidsledigheten for alle aldersgrupper. Den sterkeste ledighetsnedgangen finner vi innen aldersgruppene 25-39 år og for de over 60 år. I aldersgruppen 25-39 år var det 3 220 personer som var helt ledige ved utgangen av juni, mens i alderen 60 år og over var det 387 personer som var helt arbeidsledige. For begge aldersgruppene utgjør nedgangen 17 prosent sammenlignet med samme måned i fjor.

– Det stramme arbeidsmarkedet har ført til kamp om arbeidskraften, noe som nå også kommer den eldste aldersgruppen til gode. Dette er svært gledelig, og viser at flere arbeidsgivere drar nytte av den erfarne arbeidskraften som eldre arbeidssøkere utgjør, sier Sunde.

Færre utlyste stillinger

Arbeidsledigheten går sterkest ned innen undervisning, hvor det nå er 31 prosent færre ledige enn på samme tid i fjor. Også næringene industriarbeid (- 28 prosent), ingeniør- og IKT-fag (- 27 prosent) og kontorarbeid (- 22 prosent) har en positiv utvikling. Ledigheten øker mest innen næringen bygg og anlegg med 21 prosent sammenlignet med samme tid i fjor.

I juni ble det utlyst 5 688 stillinger i Oslo. Dette er en nedgang med 10 prosent per virkedag sammenlignet med samme måned i fjor. Størst økning i utlyste stillinger finner vi i næringene industriarbeid (+ 25 prosent) og ingeniør- og IKT-fag (+ 17 prosent). Næringene med størst nedgang i utlyste stillinger er bygg og anlegg (- 42 prosent) og serviceyrker (- 34 prosent).

– De siste månedene viser en svak utvikling innen bygg og anlegg med nedgang i utlyste stillinger og økning i arbeidsledigheten. Dette er en indikasjon på at konjunkturtoppen er nådd innen denne næringen, sier Sunde.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse