ANNONSE
Annonse

Ledigheten øker – mest for kvinner

Arbeidsledigheten fortsetter å øke i Oslo og Nordre Aker, mest for kvinner med jobb innen salg, helse- og omsorg.

For første gang siden konjunkturnedgangen startet i 2008 er arbeidsledighetsøkningen større for kvinner enn for menn i Oslo, viser ferske tall fra Nav. Og har du tenkt å skaffe deg sommerjobb i år begynner du å få dårlig tid. Kanskje kan redningen ligge hos foreldre og venner?

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 25.02.2010 kl 11:16

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

OSLO/NORDRE AKER: Ved utgangen av februar er 5161 kvinner og 8207 menn i Oslo helt arbeidsledige. Sammenliknet med februar i fjor gikk arbeidsledigheten opp for kvinner med 33,3 prosent, mens ledigheten blant menn økte med 32,6 prosent. Blant kvinner øker ledigheten mest blant dem med yrkesbakgrunn fra helse, pleie og omsorg og butikk- og salgsarbeid, med henholdsvis 43 og 42 prosent sammenliknet med februar 2009. Ledigheten økte mest for menn med yrkesbakgrunn som ledere, med 60 prosent sammenliknet med samme tid i fjor.

Fra Nav Nordre Aker meldes det om tall som er høyere enn bygjennomsnittet. Hele 46 prosent flere kvinner var arbeidsledige ved utgangen av februar 2010, som i samme måned i 2009. For Nordre Aker-menn er fasiten 41 prosent økning. Bare i to andre bydeler øker andelen arbeidsledige kvinner mer enn i Nordre Aker (Vestre Aker (64 prosent) og Nordstrand (53)).

LES OGSÅ: ER JEG FOR GAMMEL?

Ledighetsøkningen er størst blant dem mellom 50 og 59 år. I denne gruppen er 29 prosent flere arbeidsledige enn i februar i fjor. Men aldersgruppene 40-49 og 60+ følger hakk i hæl, med henholdsvis 37 og 36 prosent. Lavest er veksten i gruppen 20-24 år, med 28 prosent ledighetsøkning (sett bort fra gruppen 19 år og yngre, der økningen er 5 prosent).

692 er uten jobb

13.368 personer er nå registrert som helt ledige hos Nav i Oslo. Dette er 3308 flere personer enn i februar 2009 eller en økning på 33 prosent. 4 prosent av Oslos arbeidsstyrke er helt arbeidsledige. Korrigert for sesongvariasjoner har antallet helt arbeidsledige økt med 376 personer de tre siste månedene. Oslo er fylket med høyest arbeidsledighet.

Tar vi tallene ned på bydelsnivå, viser de at det for Nordre Akers del er 43 prosent flere, eller 207 flere personer, som er arbeidsledige enn ved samme tid i fjor. Dette utgjør totalt 692 personer i Nordre Aker.

Høyest arbeidsledighet finner vi i Bydel Grünerløkka, hvor 6,6 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige ved utgangen av februar. Lavest ledighet er det i Bydel Vestre Aker og Bydel Ullern med 2,7 prosent. Bydelen med sterkest ledighetsvekst denne måneden er Bydel Vestre Aker. Her har antallet helt arbeidsledige økt med 51 prosent sammenliknet med februar i fjor.

Søk sommerjobb nå!

De fleste sommerjobbene lyses ut i perioden februar til juni. Den høye ledigheten i Oslo indikerer dårlige tider for årets sommerjobbsøkere, melder Nav.

— Mitt råd er å begynne tidlig med å søke etter sommerjobb. Dette er spesielt viktig nå som arbeidsledigheten er høy og færre stillinger lyses ut. Vær også klar over at mange arbeidsgivere ikke annonserer etter sommervikarer, men bruker andre kanaler for å skaffe seg arbeidskraft. Ta kontakt med de virksomhetene som kan tilby nyttig erfaring eller bruk nettverket ditt. Kanskje du kjenner noen, foreldre eller venner, som kan bidra til å «selge» deg inn til potensielle arbeidsgivere, oppfordrer fylkesdirektør Tom Daniel Ø. Sunde i Nav.

BLI FAN AV NORDRE AKER BUDSTIKKE PÅ FACEBOOK!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse