Ledigheten øker, også i Nordre Aker

Flere er meldt ledige i utgangen av oktober i Nordre Aker, i forhold til for en måned siden. Illustrasjonsfoto

Ledighetstallene i Oslo er på vei oppover. I Bydel Nordre Aker er nå 346 personer registrert ledige.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.10.2008 kl 15:42

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Ved utgangen av oktober var det registrert 7.014 helt ledige hos NAV i Oslo. Dette tilsvarer 2,2 prosent og er en økning på 5 prosent sammenliknet med oktober i fjor.

De tre siste månedene har antall helt arbeidsledige gått opp med 7 prosent eller 450 personer justert for sesongmessige variasjoner.

– Ved siste konjunkturnedgang, når ledigheten var på sitt høyeste i 2004, utgjorde årsgjennomsnittet av helt ledige i Oslo 5,1 prosent av arbeidsstyrken eller 15.161 helt arbeidsledige. Med dagens arbeidsledighet på 2,2 prosent må vi kunne fastslå at Oslo fremdeles har et svært godt arbeidsmarked med lav ledighet, selv om ledigheten går noe opp og etterspørselen etter arbeidskraft er lavere enn tidligere i år, sier fylkesdirektør Torild Lien Utvik ved NAV Oslo.

Nøkkeltall Oslo

I Oslo har Bydel Søndre Nordstrand størst registrert arbeidsledighet med 3,8 prosent av arbeidsstyrken. Bydelene med lavest ledighet er Bydel Vestre Aker og Bydel Nordstrand hvor 1,3 prosent av arbeidsstyrken er helt arbeidsledige.

I Bydel Nordre Aker er nå 346 personer meldt arbeidsledige, og dette er en solid økning fra september (18 prosent). Imidlertid ligger Nordre Aker lavt i forhold til store deler av byen. 1,5 prosent av arbeidsstyrken går ledig i bydelen .

Færre utlyste stillinger

Gjennom de siste 12 måneder har det blitt lyst ut 68 183 stillinger, noe som er en nedgang på 5 % sammenlignet med samme perioden i året før.

I løpet av oktober 2008 ble det registrert 4 392 ledige stillinger i Oslo, noe som er 25 prosent færre enn i tilsvarende periode i fjor.

Størst nedgang har det vært innen reiseliv og transport og butikk- og salgsarbeid hvor det ble utlyst henholdsvis 46 og 39 prosent færre ledige stillinger enn oktober i fjor.

Økning blant 20-24

Det er nå 25 prosent flere arbeidsledige i alderen 20-24 år enn på samme tid i fjor. Den eneste aldersgruppen med en nedgang i antall helt ledige er 60 åringene, som har hatt en ledighetsnedgang på 13 prosent sammenlignet med oktober 2007.

– Unge har kortere arbeidserfaring og har derfor ikke rukket å få skikkelig fotfeste på arbeidsmarkedet. Denne aldersgruppen er derfor mer sårbare for svingninger i arbeidsmarkedet. I oppgangstider kommer unge gjerne raskere i arbeid, men ved konjunkturnedganger går også ledigheten raskest opp i samme aldersgruppe, sier Torild Lien Utvik.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse