Legenes ferier er dyre for bydelen

: – Vi jobber for å finne forbedringspotensial til neste sommerferie-runde, sa bydelsdirektøren i forrige BU-møte.

Sykehusinnleggelsene og utskrivningene øker i ferietiden. Det blir dyrt. – Legevikarer som ikke kjenner pasientene godt, kan være en årsak, mener bydelsdirektør Mona Taasen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
10.09.2008 kl 09:09

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Ferietiden er ifølge bydelsdirektør Mona Taasen dyr for bydelen. Her fra forrige BU-møte med BU-leder Egil Ihlen (H) ved siden av. Foto: Kristin Tufte Haga

NYDALEN: – Denne sommeren har vært knalltøff for bydelens helsetjeneste, og har resultert i en stor økning av sykehusinnleggelser av eldre, og dertil utskrivninger fra Ullevål sykehus. På den ene siden er det redusert bemanning på sykehuset i ferietiden – noe vi tror øker presset på utskrivningspraksisen – som har vært rundt dobbelt så høy som ellers i året.

– På den andre siden, vikarlegene som skal erstatte bydelens fastleger og sykehjemsleger i ferietiden, kjenner som regel ikke pasientene like godt, og har muligens en lavere terskel for å rekvirere sykehusinnleggelse, sa bydelsdirektør Mona Taasen, i bydelsutvalgsmøtet torsdag 4. september, og la til at fravær av nettverket og pårørende i ferietiden også kan være med på å stresse pasientene og frembringe angst og uro.

– Halvparten unngått!

– I samarbeid med Ullevål sykehus skal nå administrasjonen gå gjennom de forskjellige innleggelsene fra i sommer. Ullevål har overfor oss antydet at rundt halvparten av disse kunne vært unngått. En mulighet for lavere innleggelsestall neste sommer, kan være større kompetanse i førstelinje-helsetjenesten (bydelen, journ.anm.) på trygghetsområdet, sa Taasen.

Hun viser også til bydelens tidligere to trygghetsavdelinger på sykehjemmene, som nå administreres under sykehjemsetaten. Dette er avdelinger hvor eldre over 67 år kan søke om opphold inntil tre uker – i eksempelvis ferietiden.

– Kanskje kan vi utvide dette tilbudet enda mer for å fange opp flere av de unødvendige innleggelsene.

– Også mer forebygging gjennom hjemmetjenesten er et sentralt tema når det gjelder virkemidler for å redusere innleggelsene, sa Taasen.

Forutsigbarhet– I tillegg er vi i dialog med Ullevål for å få til en mer forutsigbarhet når det gjelder utskrivningene. Det er lettere for bydelen å planlegge utskrivninger man får vite om på tirsdag/onsdag, i forhold til fredag ettermiddag.

Kanskje mer penger? – Likevel, vi har inntrykk av at byrådet lytter til våre innspill om bydelens status. Det begynner å forstå at prognosene for vår bydel ikke stemmer, og at disse må korrigeres. Nordre Akers eldre blir flere og flere – og lever lengre og lengre. Det er en hyggelig sak – men det koster også mye penger for bydelen. Det tror jeg faktisk at folket på Rådhuset nå begynner å ta inn over seg, og kanskje blir det mer pengestøtte til bydelen i neste runde, sa Taasen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse