LEGO-modell avdukes i morgen

Her er utsnitt av modellen universitetsstipendiat Matija Puûar har bygget hjemme på sitt soverom på Tåsen av IFI2 i LEGO i skala 1:100. Den ferdige modellen skal stå utstilt i IFI2, når bygget er ferdig.

Arbeidet med å oppføre Infor- matikk II-bygget i Gaustadbekkdalen er godt i gang. Lund Hagem Arkitekter AS har tegnet "IFI2-bygget", mens Institutt for Informatikk har bygget sin egen modell i LEGO!

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Perspektiv fra mellom inngangene til IFI1 og IFI2. Perspektivskisse fra Lund Hagem Arkitekter AS.

Se bildet større

Instituttleder og professor Morten Dæhlen ser frem til å samle ansatte og studenter i ett bygg. Per i dag jobber studentene litt her og litt der. Fra kantina IFI1.

Gaustadbekkdalen: - Vi blir nå et av Europas største IT-miljøer samlet på ett sted, med plass til inntil 3.000 studenter og med godt over tre hundre forskere "i stallen", forteller Morten Dæhlen, professor og instituttleder ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo (UiO).

Samle IT-miljøene

Instituttets visjon er intet mindre enn "å forme morgendagens arbeidskraft, skape lønnsomme arbeidsplasser og utvikle informatikk (IKT) til det beste for samfunnet."

- Mulig du skal skrive "misjon" i stedet for "visjon", sier professoren med et smil.

- Nytt Informatikkbygg II (IFI2) ved UiO er et byggeprosjekt med det mål å samle UiO's informatikkmiljøer i et unikt og attraktiv campusområde i Gaustadbekkdalen, og knytte de øvrige samarbeidspartnere i området til en helhet. Prosjektet omfatter nybygg på 28.250 kvm (ca. dobbelt så stort som Informatikk 1, journ. anm. ), og er planlagt ferdigstilt i 2009, legger senioringeniør ved Institutt for Informatikk ved UiO, Terje Knudsen, til.

- Et annet viktig formål er å etablere et nytt IT-maskinrom for bedre sikring av UiO's sentrale IT-utstyr, som også har viktige nasjonale funksjoner.

LEGO-modell på Tåsen

Universitetsstipendiat Matija Puûar har bygget IFI2 i LEGO hjemme på soverommet sitt på Tåsen.

- Jeg fikk ideen da Kristin Clemet var på besøk ved Universitet for å fortelle at det endelig ble tildelt penger til å starte IFI2-prosjektet. Jeg så da en veldig liten modell, og syntes det var synd å ikke ha noe litt bedre. I desember 2005 tok jeg kontakt med Terje Knudsen for å undersøke om instituttet var interessert i en LEGO-modell. Responsen var svært positivt, og i løpet av noen få dager avtalte han et møte med arkitektene på Lund Hagem Arkitekter AS, forteller Puûar .

- Skalaen måtte bli minst 1:100; litt større enn jeg hadde forventet, legger han til med et smil.

Etter å ha mottatt drøye fem kilo tegninger fra arkitektene begynte han å planlegge hvordan fasaden kunne lages.

- Samtidig prøvde jeg å finne en måte å skaffe alle klossene som ville trenges, siden jeg antok at det ville vært et problem. Noe som i ettertid skulle vise seg å være ganske så korrekt. Etter noen måneder fikk vi endelig tak i en person i LEGO-gruppen som var villig til å ta imot denne spesielle ordren. De aller fleste delene jeg trengte var greie å få tak i, mens en del måtte bestilles fra privatpersoner og småforretninger i Norge, USA og Tyskland. Men nå var alt klart, forteller universitetsstipendiaten. Instituttleder Morten Dæhlen ser frem til avduking av LEGO-modellen fredag den 13, kl. 15.00 i Gaustadalleen 23.

- Dette blir i hovedsak et internt arrangement for Universitetet, men pressen er velkommen, sier instituttlederen. Og, jo da, Nordre Aker Budstikke vil i hvert fall gjerne se den gedigne modellen; IFI2 i LEGO blir å se i Nordre Aker Budstikke neste uke.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse