Lettet i Lettvintveien

Lettvintveibeboer Rune Skoglund er glad for MPS-vedtaket og støtten fra politikerne.

Beboerne i Lettvintveien er glade over mps-komiteens vedtak. – Så håper vi BU, og deretter samferdelsetat og Sporveien/Ruter støtter forslaget, sier Rune Skoglund.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

I forrige uke skrev Nordre Aker Budstikke om seneste miljø, plan- og samferdselskomite- møte (MPS), som vedtok at det bør fremmes forslag fra bydelsutvalget (BU) overfor Samferdselsetat og Sporveien/Ruter, om at Lettvintveien igjen bør bli enveiskjørt. Videre at buss 56 bør kjøre ned Lettvintveien, og ha trasé opp til Grefsenveien gjennom veien nedenfor, Kapellveien, som i dag er enveiskjørt.

God løsning

– Vi synes det høres ut som en god løsning. Og vi regner med at hvis veien igjen får enveiskjørtskilt, så vil det også bli lov til å parkere i gaten, slik det var før. Noen omregulering trengs vel ikke - veien er jo i utgangspunktet allerede regulert til enveiskjøring. Så håper vi på at BU, samferdselsetat og Sporveien/Ruter støtter MPS-forslaget, sier beboer Rune Skoglund.

Veien ble for noen år siden omskiltet av politiet, i forbindelse med ombygning av Storo-krysset. Men foreløpig har politiet valgt ikke å omskilte tilbake til enveiskjøring.

Takknemlig for støtte– Vi er veldig takknemlig for støtten bydelens politikerne viser oss. Lettvintveihistorien er lang, og det har vært mange runder. Men nå håper vi at vi er på rett kurs til igjen å få veien tilbake til enveiskjørt. Slik det fungerer i dag - med tofilsvei - er det ofte totalt trafikk-kaos her - særlig i rushtiden. I tillegg - etter at parkering forbudt skiltene ble satt opp, her gjennomsnittsfarten merkbart økt, mener Skoglund.

– Bedre enn forrige!

Nordre Aker Budstikke har i tillegg vært i kontakt med Kapellveibeboer Rune Hjelmberg, som tidligere har uttalt seg om saken til avisen. Han synes også forslaget fra komitéen er bra.

– Dette er så langt den beste løsningen i forhold til å løse den vanskelige situasjonen i Lettvintveien, og uansett en mye bedre løsning enn tidligere fra bydelen, nemlig at Kapellveien burde vurdere til tofilsvei, sier Hjelmberg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse