ANNONSE
Annonse

Lions med aksjon mot mobbing

LIONS: Også Lions Grefsen trommer sammen til stor innsamlingsaksjon. Her Patricia og Torbjørn Togstad. Foto: Privat

Snart banker det noen på døra i Nordre Aker. Lions inviterer til nasjonal innsamlingsdugnad til støtte for et trygt og godt læringsmiljø i barnehagen og i skolen.

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

Publisert:

Sist oppdatert: 11.02.2015 kl 21:09

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse

GREFSEN: Lions Røde Fjær 2015 går til inntekt for det landsomfattende barne- og ungdomsprosjektet Mitt Valg. Målet er å samle inn minimum 30 millioner kroner. Innsamlingsaksjonen er i gang denne uken.

Mitt valg

Ifølge pressemelding fra Lions er Mitt Valg et undervisningsopplegg som bidrar til å skape et trygt og godt læringsmiljø for elever og som styrker barnehageansattes og læreres kompetanse.

TIPS NORDRE AKER BUDSTIKKE!

Opplegget er holdningsskapende og forebyggende med hensyn til problematferd som mobbing og rusmisbruk, og barn og unge hjelpes til å fungere godt på skolen, i fritiden og gjennom livet.

Solid selvfølelse og gode holdninger

Lions vil være med på å sette barn og unge i stand til å mestre livet ved å bygge både sosiale, emosjonelle og faglige ferdigheter, skriver pressemeldingen videre.

- Barn og unge trenger solid selvfølelse og gode holdninger for å kunne ta riktige beslutninger når utfordringene står i kø og presset er stort. Det er spesielt viktig med tidlig innsats og fokus på utvikling av positiv sosial atferd og fremtidsberedskap, ifølge Togstad.

Han fortsetter.

- Vårt mål er å bidra til at flest mulig barn og unge får en god start på livet, og vi oppfordrer publikum, offentlige myndigheter og næringslivet til å bli med på dette krafttaket for en god oppvekst.

Gjennom tidlig, systematisk og langsiktig satsing på holdningsskapende og forebyggende arbeid skal man bygge oppunder trygge og velfungerende barn og unge, samt sikre at færre voksne må repareres av samfunnet.

Trenger flere bøssebærere

- Lions Club Grefsen/Oslo deltar i innsamlingsaksjonen her i Nordre Aker og har også plass til flere bøssebærere, oppfordrer Togstad.

«Nye» Nordre Aker Budstikke

I 2015 er Nordre Aker Budstikke relansert som ny, ren nettavis på nab.no.

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt nye, gratis nyhetsbrev!
Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse