– Lite sannsynlig med mottak her

Utdanningsbyråden nekter å overlate Hjemly alders- og sykehjem til UDI. Foto: Karl Andreas Kjelstrup

Utlendingsdirektoratet (UDI) ønsker å åpne nytt asylmottak på Tåsen, men hevder de vil bøye av for tomteeier Oslo kommune, som heller vil ha barnehage i lokalene.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

TÅSEN: Utlendingsdirektoratet (UDI) skal muntlig ha henvendt seg til Bydel Nordre Aker med ønske om å bygge asylmottak på Hjemly alders- og sykehjem i Pastor Fangens vei 18 på Tåsen, men det foreligger ikke noen skriftlig forespørsel.

Trenger 5000 nye plasser

Det var i Dagsavisen i forrige uke at Utdanningsbyråd Torger Ødegaard (H) gikk kraftig til angrep på UDIs forslag om å ta i bruk Hjemly alders- og sykehjem, som nå står tomt, til nytt asylmottak.

– Det er ikke akkurat lett å finne egnede tomter, sa Shahrokh Vahabzadeh, regiondirektør i UDI Oslo til Dagsavisen.

UDI anslår at det trengs mellom 5000 og 7000 nye plasser til asylsøkere innen året er omme, i tillegg til de 4000 som allerede er etablert i år. På forsommeren sendte direktoratet ut brev til alle landets ordførere og ba om hjelp til å løse plassmangelen.

Bygningen på Hjemly er eid av en privat stiftelse som stiller seg positive til asylmottaksforslaget. Tomten bygget står på er derimot kommunal, og Ødegaard vil ikke la 200 potensielle barnehageplasser forsvinne fra ham.

– Det er helt uaktuelt å gi fra seg denne tomten, er den klare meldingen fra Utdanningsbyråden, som har ansvaret for at om lag 2000 Oslo-barn fortsatt mangler barnehageplass.

– Ingen regler

Den politiske motstanden i hovedstaden har fått UDI til å bøye av. De tror ikke lenger det blir noe asylmottak i Hjemlys lokaler.

– Kommunen har ønske om å bruke tomten til andre formål enn asylmottak. Og som tomteeier er det kommunen som bestemmer fremtidig bruk, sier kommunikasjonsrådgiver i UDI, Åsmund Eide, til Nordre Aker Budstikke.

Eide forteller videre at det ikke er spesielle regler for hvor et asylmottak kan etableres.

– I utgangspunktet er det bygningsmassen som gjelder. Vi holder anbudskonkurranser, og forholder oss til de tilbudene vi får inn.

– Per i dag er det ingen andre alternativer til asylmottak i Nordre Aker, sier Eide.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse