Liten plante kan velte stor barnehage

Anne Berit Bergo fra Naturvernforbundet Oslo Nord, og Einar Thorstensen, styreleder i Bakkehaugen vel, holdt et innlegg i åpen halvtime før BU-møte sist torsdag.

Lokale krefter appellerer til bydels-administrasjon og politikere om å ta ansvar for å stanse omreguleringen av Godalsparken. Det vil bidra til at den unike forekomsten av planten Drage-hode går en trygg framtid i møte.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Gammel nok til å skjønne viktigheten av vern av den sjeldne forekomsten av engblomsten Dragehode. - Her må politikerne virkelig være våkne, appellerer Nordre Akers fremste og mest erfarne vakthund.

Se bildet større

Denne fredede planten er på sterk tilbakegang i Europa, men blomstrer fortsatt på Bakkehaugen i juni/juli.

Se bildet større

Barnehagebygg og inngjerdede lekeområder vil true den vernede planten Dragehode og ødelegge friområdets karakter som grønn lunge.

Bakkehaugen: Godalsparken ble gitt som gave fra eier av Bakkehaugen gård, boktrykker Carl Grøndahl, til Vestre Aker menighet i 1931. I 1942 overtok Oslo kommune eiendommen. Parken har i alle år hatt en svært viktig funksjon som leke- og rekreasjonsområde hele året for barn og voksne fra området på Bakkehaugen og omegn. Her drives ballspill, lek, skirenn, skøyteløp, uorganisert og organisert fotball. Om vinteren er bakken ned fra haugen et populært akeområde.

- Bydelsadministrasjonen i Nordre Aker har sagt ja til en omregulering fra friområde til barnehage, informerer høyrepolitiker og bydelsutvalgsleder Egil Ihlen, og påpeker at dette ble godkjent med forbehold om at ikke noe av biotopen, eller artene, som kjennetegner området ødelegges.

Vellet engasjert i saken- Omsorgsbygg Oslo KS har sendt inn planinitiativ for bygging av en barnehage for 90 barn midt i det fantastiske friområdet Godalsparken på Bakkehaugen. Et bygg på 900 kvadratmeter fordelt på to etasjer med et uteareal på 3400 kvadratmeter. Den foreslåtte bygningen vil gjennom sin monumentale størrelse virke svært dominerende. Den karakter området har som fri, grønn lunge, vil forsvinne. Forslaget om at dette området skal legges innunder tomta til en barnehage, er helt uakseptabelt, mener Einar Thorstensen, leder av Bakkehaugen vel.

Siste sjanse for Dragehode

På haugen vokser over 60 forskjellige planter som er typiske for kalkrik eng med gode solforhold. Blant disse finnes den fredede planten "Dragehode" som ble "oppdaget" av stiftelsen "Siste Sjanse" i 2003, i forbindelse med registrering av biologisk mangfold i området.

- Dragehode er oppført med høyeste verneverdi på Bernkonvensjonens liste over truede arter, og på grunn av den sjeldne utbredelsen i Nord-Europa, der Norge har en vesentlig del av totalbestanden, forplikter vi spesielt å ta vare på denne arten. Norge har et viktig artsansvar for Dragehode, påpeker Anne Berit Bergo i Naturvernforbundet Oslo Nord.

Hele området ble slått med ljå i 2003 for å gi bedre vekstforhold, og siden har Bakkehaugen Vel overtatt ansvaret for denne årlige slåttedugnaden. Planforslaget går ut på å gjerde inn 4 mål av dette verdifulle området.

- Oslos biologiske mangfold i byens byggesoner gjør byen unik og tilsier at vi virkelig må planlegge og tilpasse det vi gjør på en fornuftig måte, uttaler lederen av Oslo Venstre, Ola Elvestuen.

- Vi har gjort en god innsats med å kartlegge byens rike artsmangfold, nå er det om å gjøre å bruke disse kunnskapene på en fornuftig måte, påpeker Elvestuen, som også er leder av byens byutviklingskomite.

Kommunen som versting?

- Nedbygging av grønne områder er et stort problem. Kommunen selger unna eiendom, og det bygges boliger på alle de naturlige tomtene. Når det ikke er flere tomter igjen, må grøntområdene brukes til skoler, barnehager og sykehjem, alt det ingen kan si nei til. Men det må bli slutt på å betrakte friområder som arealreserve, sier Anne Berit Bergo.

- En omregulering fra friområde til barnehage vil være i strid med overordnede planer som Grøntplan for Oslo, Byøkologisk program og Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge, som stiller krav til fullverdige erstatningsarealer i nærheten dersom friområder går tapt. Det finnes ikke erstatningsarealer til dette friområdet Hvor finner man en tilsvarende blomstereng midt i Oslo. fortsetter Bergo.

Saken kommer opp i det første møtet til Miljø- plan og samferdselskomiteen i bydel Nordre Aker over sommerferien, 21. august.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse