Litt dårligere til å lese

Nordberg skole er en av skolene der leseresultatene har gått litt ned fra i fjor. Skolen er likevel, som alle de andre skolene i bydelen, bedre enn lands- og bygjennomsnittet. Illustrasjonsfoto.

Nordre Aker-skolene gjør det fortstatt litt bedre i lesing enn landsgjennomsnittet. Men flere skoler scorer dårligere i år enn i fjor.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: Resultatene fra de nasjonale prøvene i engelsk viste at forskjellene mellom Nordre Aker-skolene, både på 5. trinnene og 8. trinnene er små.

Nå foreligger resultatene også fra de nasjonale prøvene i lesing.

Lesing 5. trinn

Gjennomsnittet for 5. trinn for hele landet ligger på 2,0. Skalaen går fra 1 til 3, der tre er beste resultat.

Alle Nordre Aker-skolene scorer over landsgjennomsnittet. Snittet i bydelen på lesing er 2,3.

Det er det samme som i fjor. Skolevis sammenlikning med tallene fra i fjor viser imidlertid at det er noen endringer (5. trinn).

Tre av skolene har forbedret resultatene fra i fjor. Størst økning har Disen, som har gått opp fra 2,1 i snitt i fjor, til 2,3 i år.

Fire av skolene har et dårligere resultat enn i fjor, størst nedgang har Ullevål skole som går ned fra 2,5 i fjor, til 2,3 i snitt i år.

Her er resultatene fra leseprøvene på 5. trinn i Nordre Aker. Resultatene fra i fjor står i parentes:

Disen skole: 2,3 (2,1)

Grefsen skole: 2,2 (2,3)

Kjelsås skole: 2,3 (2,2)

Korsvoll skole: 2,5 (2,5)

Kringsjå skole: 2,4 (2,3)

Tåsen skole: 2,3 (2,4)

Ullevål skole: 2,3 (2,5)

Lesing 8. trinn

Begge ungdomsskolene i bydelen har gått litt ned i resultater fra i fjor. Men også disse ligger likevel godt over landsgjennomsnittet på 3,1 og Oslo-snittet på 3,2 (skalaen går fra 1 til 5).

Oslo er sammen med Akershus og Sogn- og Fjordane, fylket som gjør det best i landet på leseprøven på 8. trinn.

LES OGSÅ: Nordberg i teten i fjor

Her er resultatene fra leseprøvene på 8. trinn i Nordre Aker. Resultatene fra i fjor står i parentes:

Engebråten skole: 3,5 (3,7)

Nordberg skole: 3,7 (3,8)

Jentene er litt bedre

Foreløpige analyser av resultatene i lesing viser at jenter leser noe bedre enn gutter. Denne forskjellen øker med alderen. Dermed er forskjellen mellom kjønnene større på 8. trinn enn den er på 5. trinn.

Når det gjelder sammenligning fra år til år, er det viktig å ta hensyn til at prøvene ikke er like hvert år, og at de ikke har nøyaktig samme fordeling av lette og vanskelige oppgaver, opplyser Utdanningsdirektoratet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse