Litt luft ut av boligboblen

Boligprisene i Oslo flater ut.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris i Oslo stiger mindre nå enn for ett år siden. Men fremdeles gjør lav boligbyggeaktivitet og høy vekst i antall husholdninger at eksperter spår videre prisvekst. FOTO: ARKIVFOTO

Boligprisene i Oslo flater noe ut, viser tall lagt frem torsdag.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
02.03.2012 kl 09:56

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Ifølge boligprisstatistikk fra Norges eiendomsmeglerforbund tok boligprisene seg kraftig opp i Oslo i årets første måned sammenlignet med januar i fjor.

Allikevel viser markedet tegn til å flate noe ut, da økningen i pris fra 2010 til 2011 var langt kraftigere enn fra 2011 til 2012

Ferske boligtall fra Norges eiendomsmeglerforbund for februar måned i år viser en sjeldent lav oppgang i kvadratmeterpris fra måneden før. Et betydelig hopp i pris fra desember 2011 til januar 2012 gjør likevel at prisøkningen er markant siste kvartal.

Nedgang for OBOS

En av boligmarkedets aller største aktører, OBOS, melder om at deres boligpriser faktisk lå 0.2 prosent lavere i februar enn i januar, men fortsatt 7,1 prosent høyere enn i februar 2011.

- Dette er som forventet og boligmarkedet er i en periode med utflatning etter den sterke prisveksten. Boligmarkedet er sterkt og det er fortsatt mangel på bruktboliger, så jeg har ikke tro på en prisnedgang, sier konsernsjef Martin Mæland.

Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for en bolig i Oslo ligger nå på drøye 41.750 kroner, en stigning på over 2000 kroner per kvm. fra året før.

HER KAN DU SKJEKKE HVA BOLIGENE BLIR SOLGT FOR I DITT OMRÅDE

Inflasjon hindrer boligbygging

I et forsøk på å dempe prispresset har Finanstilsynet tidligere stilt krav om at en hver boligkjøper nå må kunne stille med 15 prosent egenkapital.

Innføringen av kapitalkravet har vært svært omstridt, og flere mener prispresset nå kun flyttes fra kjøpe- til leiemarkedet. Spesielt unge uten kjøpesterke foreldre rammes av denne ordningen.

Hovedårsaken til boligprisveksten sies å ligge i kommunenes manglende evne og vilje til å skille ut nye tomtearealer til utvikling, samt utvikleres manglende evne og vilje til å bygge grunnet økende inflasjon, som gir vekst i det generelle prisnivået. Byggebransjen er blant de mest følsomme for et økende prisnivå på varer og tjenester.

Forventer prisoppgang

Dette kombinert med gapet mellom boligbygging og vekst i antall husholdninger gjør at prisveksten er forventet å øke i 2012.

- Det har blitt ferdigstilt mindre enn en tredjedel av boligene som det var behov for i 2011, og selv om antall igangsettingstillatelser til nye boliger tyder på at det kan bli bygget flere boliger i 2012, vil det uansett ikke bli nok til å skaffe boliger til alle de nye husholdningene som ventes i år, sier analytiker Sissel Monsvold i OBOS.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse