Lokalpolitikerne sier ja til tennishall

Lokalpolitikerne sier ja til tennishall

 

Lokalpolitikerne støtter opp om planene om tennishall på Disenjordet.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
13.03.2014 kl 10:27

GREFSEN: Bydelens miljø, plan- og samferdselskomite har hatt møte, og er positive til Grefsen Tennisklubbs planer for ny innendørs tennishall på Disenjordet.

Ifølge leder av komiteen, Erik Borge Skei (V) var vedtaket enstemmig, og i vedtaket ligger også at bydelsutvalget ber om at Grefsen Tennisklubb i den videre prosessen "...spesielt ivaretar dialogen med naboer, vurderer muligheten for erstatningsareal og for samtidig å oppgradere tilliggende deler av friområdet slik at allmennheten inviteres til en mer utstrakt og variert bruk."

- Dette er ingen helt enkel sak. Det store behovet og at nøyaktig det samme arealet brukes til tennis i dag ble nok avgjørende, sier Borge Skei.

- Selvfølgelig godt fornøyd

Grefsen Tennisklubb er godt fornøyd med vedtaket.

- Vi er selvfølgelig godt fornøyd med at politikerne i bydelen støtter tennishall prosjektet. Klubben ønsker å være en positiv aktør på Disenjordet, stimulere til økt fysisk aktivitet og mer utstrakt bruk av friområdet. Vi er gjerne med på et samarbeid om dette. Gjerne også i samråd med barn og unge i nærmiljøet, ifølge Per Henrik Hovelsrud, styreleder i Grefsen tennisklubb.

Etatene negative

Ifølge saksinnsynet til plan- og bygningsetaten, har etaten i fjor høst, gitt tilbakemelding til tennisklkubben om at tiltaket ikke krever omregulering eller dispensasjonssøknad. Men av et brev fra bymiljøetaten til klubben, så går frem at bymiljøetaten ikke er enig: "...Vi mener dette er en feil vurdering...og ikke forenlig med områdets estetikk, funksjon og reguleringsmessige status...." skriver blant bymiljøtaten. 

Senere har også plan- og bygningsetaten gått tilbake på høstens tilbakemelding, saken krever søknad om omregulering fra fri- og parkomårdet, og plan- og bygningsetaten "kan ikke anbefale foreslåtte tiltak."

Opp i BU

Miljø, plan- og samferdselskomiteens vedtak skal også opp i bydelsutvalget (BU) for endelig vedtak, neste BU er 27. mars. Avisen følger saken.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!