Lover bort mer penger enn de har

Bydelspolitikerne i Nordre Aker

Potten for årets frivillighetsmidler er større enn noen gang. Likevel vil BU fordele 10% mer penger enn det de har budsjettert med.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2008 kl 16:07

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: Bydelspolitikerne vedtok i fjor å øke frivillighetsmidlene med 300 000 kroner på 2008-budsjettet. Men selv om beløpet er rekordhøyt, ble over 100 000 tildelte kroner i fjor aldri hentet. Nå vil de gjøre noe med det.

Glemsomhet?

74 av 85 søknader ble i fjor innvilget tilskudd i størrelsesorden 2500-30 000 kroner. Kun 58 av disse hadde ved regnskapsavslutningen levert inn den påkrevde rapporten på prosjektet. Dette førte dermed til at kun 71,5% av pengene det var gitt tilsagn om faktisk ble utbetalt. Erfaringene fra tidligere år er at rundt 80% av frivillighetsmidlene blir utbetalt.

Bydelsadministrasjonen peker på at en årsak til at så mange glemmer å levere den påkrevde rapporten, og dermed mister pengene, er at de glemmer rapporteringsfristen. Denne fristen ble i fjor satt til 12. desember, men i praksis var det mulig å få utbetalt tilskuddene helt frem til regnskapsavslutningen i januar. En annen grunn til mangelen på rapportering er at prosjektene det er søkt midler til ikke blir realisert.

Fordeler 110%På bakgrunn av dette vedtok bydelsutvalget (BU) i sitt forrige møte at kriteriene for frivillighetsmidlene skal endres. For å øke utnyttelsesgraden vil de fordele 110% av det budsjetterte beløpet, som i år er 800 000 kroner. I tillegg fremskyndes søknadsfristen for 2009 én måned, til 15. februar, noe som vil kunne gi en tidligere tildelig. Søkerne som får innvilget støtte vil fra neste år motta en påminnelse i forkant av rapporteringsfristen.

Ønsker prioritering

Kultur- og oppvekstkomiteen, som har behandlet saken, ønsker også at det i forkant av tildelingen skal foretas en prioritering av spesielle grupper eller aktiviteter hvert år. Frivillighetsmidlene har så langt blitt utdelt etter skjønn.

– Mange i Nordre Aker har råd til det de vil. Derfor er det spesielt leit for unge i familier med dårlig økonomi som faller utenfor. Vi tror frivillighetsmidlene kan jevne ut slike skiller, kommenterte SVs Hanne Lyssand.

Positiv til frivillighetspris

BU tok også opp Venstres forslag om å opprette en frivillighetspris i bydelen. Forslaget ble tatt godt i mot av BU, som mente det vil heve statusen til å være med på frivillig arbeid. Forslaget ble likevel sendt tilbake til kultur- og oppvekstkomiteen for videre utredning.

Bent Gether-Rønning (H) uttrykte nemlig bekymring over at kriteriene til en "frivillighetspris" kan bli snevre, og at man ved å kalle det en "bydelspris" står friere, også med tanke på at det er bydelen som deler den ut.

– Vi ønsker at tildelingen skal være så åpen og ha så få kriterier som mulig, sa Per Elling Braseth-Ellingsen (V), som stilte seg positivt til Gether-Rønnings forslag.

Bydelsdirektør Mona Taasen mente at prisen burde være noe fra bydelen, for eksempel et kunstverk fra en kunstner på Trikkehallen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse