Lover bort mer penger enn de har

Lover bort mer penger enn de har

Bydelspolitikerne i Nordre Aker

Potten for årets frivillighetsmidler er større enn noen gang. Likevel vil BU fordele 10% mer penger enn det de har budsjettert med.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
07.03.2008 kl 16:07

NORDRE AKER: Bydelspolitikerne vedtok i fjor å øke frivillighetsmidlene med 300 000 kroner på 2008-budsjettet. Men selv om beløpet er rekordhøyt, ble over 100 000 tildelte kroner i fjor aldri hentet. Nå vil de gjøre noe med det.

Glemsomhet?

74 av 85 søknader ble i fjor innvilget tilskudd i størrelsesorden 2500-30 000 kroner. Kun 58 av disse hadde ved regnskapsavslutningen levert inn den påkrevde rapporten på prosjektet. Dette førte dermed til at kun 71,5% av pengene det var gitt tilsagn om faktisk ble utbetalt. Erfaringene fra tidligere år er at rundt 80% av frivillighetsmidlene blir utbetalt.

Bydelsadministrasjonen peker på at en årsak til at så mange glemmer å levere den påkrevde rapporten, og dermed mister pengene, er at de glemmer rapporteringsfristen. Denne fristen ble i fjor satt til 12. desember, men i praksis var det mulig å få utbetalt tilskuddene helt frem til regnskapsavslutningen i januar. En annen grunn til mangelen på rapportering er at prosjektene det er søkt midler til ikke blir realisert.

Fordeler 110%På bakgrunn av dette vedtok bydelsutvalget (BU) i sitt forrige møte at kriteriene for frivillighetsmidlene skal endres. For å øke utnyttelsesgraden vil de fordele 110% av det budsjetterte beløpet, som i år er 800 000 kroner. I tillegg fremskyndes søknadsfristen for 2009 én måned, til 15. februar, noe som vil kunne gi en tidligere tildelig. Søkerne som får innvilget støtte vil fra neste år motta en påminnelse i forkant av rapporteringsfristen.

Ønsker prioritering

Kultur- og oppvekstkomiteen, som har behandlet saken, ønsker også at det i forkant av tildelingen skal foretas en prioritering av spesielle grupper eller aktiviteter hvert år. Frivillighetsmidlene har så langt blitt utdelt etter skjønn.

– Mange i Nordre Aker har råd til det de vil. Derfor er det spesielt leit for unge i familier med dårlig økonomi som faller utenfor. Vi tror frivillighetsmidlene kan jevne ut slike skiller, kommenterte SVs Hanne Lyssand.

Positiv til frivillighetspris

BU tok også opp Venstres forslag om å opprette en frivillighetspris i bydelen. Forslaget ble tatt godt i mot av BU, som mente det vil heve statusen til å være med på frivillig arbeid. Forslaget ble likevel sendt tilbake til kultur- og oppvekstkomiteen for videre utredning.

Bent Gether-Rønning (H) uttrykte nemlig bekymring over at kriteriene til en "frivillighetspris" kan bli snevre, og at man ved å kalle det en "bydelspris" står friere, også med tanke på at det er bydelen som deler den ut.

– Vi ønsker at tildelingen skal være så åpen og ha så få kriterier som mulig, sa Per Elling Braseth-Ellingsen (V), som stilte seg positivt til Gether-Rønnings forslag.

Bydelsdirektør Mona Taasen mente at prisen burde være noe fra bydelen, for eksempel et kunstverk fra en kunstner på Trikkehallen.

Annonse
Annonse
Annonse
Annonse
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!