Lover mer hjelp til utviklingshemmete

Kjelsås IL - på Vivil lekene i mai. April sin datter Katarina på 2 er maskott og stortrives med IPU-gruppa.

En talsmann for Bydel Nordre Aker er enig i at utviklingshemmete ikke prioriteres høyt nok - slik Kjelsås IL IPU uttalte i torsdagens budstikke – men tror at en ny reform vil avhjelpe situasjonen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.12.2008 kl 22:08

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
NORDRE AKER: - Bydelen har sikkert ikke vært god nok på dette feltet, men omleggingen av støttekontaktordningen er et langt skritt i riktig retning, skriver talsmann Knut Hammervold i en e-post til budstikka.

En trener hos Kjelsås IL IPU (idrett for personer med utviklingshemninger) og en mor til to medlemmer av klubben med Down syndrom sto frem i torsdagens budstikke med sine opplevelser av manglende støtte fra bydelen.

Ulike syn

Et sentralt ankepunkt er HVPU-reformen fra 1992 som hentet hjem utviklingshemmete fra institusjoner til deres hjemkommuner og hjembydeler, og det som oppleves som en forverring av tilbudet til disse i kjølvannet av reformen

- Det er ulike syn på hvor vellykket reformen har vært. I dag er det likevel ingen tenkning om å vende tilbake til fortidens særomsorg. Man ønsker at beboere med nedsatt funksjonsevne skal behandles på like linje med andre borgere, men at noen forskjeller må kompenseres, skriver Hammervold.

Bydelens økonomiske situasjon begrenser

Et problem som ble trukket frem av trener April Stilley er regler om at bydelsbussene ikke kan brukes etter klokken 16:00, som gjør det nødvendig for klubbens medlemmer å bruke TT-kortene sine til å ta drosjer til klubben selv om dette oppleves som upraktisk og skremmende for noen.

- Bydelens økonomiske situasjon begrenser bruken av bydelsbussene til formål ut over vanlig arbeidstid, skriver Hammervold.

- TT-kortene er virkemiddelet for å likestille denne gruppen med andre, og ordningen er også beregnet for bruk på fritiden, som betaling til og fra brukerens fritidsaktiviteter, legger han til.

Ensommere

April sa også at Kjelsås IPU ikke har klart å rekruttere nye frivillige på 15 år og at de derfor ønsker at bydelen skal lønne nyansatte i klubben.

På sin side fortale Marit Muñoz, mor til en gutt og en jente med Down syndrom som begge er medlemmer av Kjelsås IPU, at hennes barn er mye ensommere enn barn som fikk gå på helstøpte kompetanseskoler som Torshov skole sammen med andre utviklingshemmete.

Mer støtte

Hammervold peker på at det nå vil komme mer støtte til utviklingshemmete.

- Tidligere har praksisen rundt bruken av støttekontaktmidlene vært til hinder for samarbeid med frivillige. Den nye ordningen åpner for et helt annet samarbeid med frivillige lag og foreninger, og her forventer bydelen en positiv utvikling også for de med redusert funksjonsevne.

- Men også en mer målrettet bruk av frivillighetsmidlene kan vurderes som mulighet for å få til bedre fritidstilbud for målgruppen. Utfordringen er å få dette til uten å etablere en ny særomsorg innen fritiden, skriver talsmannen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse