Lovlig vilt i hovedstaden

Private jaktlag kan søke om å få delta i årets regulering av elg og rådyr i Oslo

I de fleste hovedsteder i verden utløser menn og kvinner med ladde våpen politialarm og terrorvarsel. Ikke så i Oslo. Her er det tilatt med jakt innenfor kommunegrensene.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
30.05.2008 kl 09:25

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
MARIDALEN/SØRKEDALEN: Private jaktlag kan søke om å få delta i årets regulering av elg og rådyr i Oslo kommunes skoger i Høgåsen – Tangenåsen i Sørkedalen og Mellomkollen i Maridalen.

Det kan felles fire elg og seks rådyr i Høgåsen – Tangenåsen og to elg og seks rådyr i Mellomkollen. Jaktområdene er deler av Oslo kommunes skoger hvor ett av hovedmålene er å bevare og utvikle områdene for allsidig friluftsliv, varierte naturopplevelser, ro og stillhet. Hovedmålene i elgforvaltningen er reduksjon av konflikter, opplevelsesverdi for friluftslivet og hensynet til bevaring og utvikling av biologisk mangfold.

Hensyn til idrettsfolkFelling av elg og rådyr må ha maksimal fokus på sikkerhet. Jaktområdene benyttes regelmessig til idretts- og friluftsaktiviteter. Hensynet til publikum må derfor prioriteres framfor en mest mulig rasjonell og effektiv jakt, får vi opplyst hos Friluftsetaten.

Elgjakt

• Elgjakten starter mandag 6. oktober og varer til og med fredag 31. oktober. Ingen jakt i helgene.

• Elgjakten i Høgåsen – Tangenåsen omfatter rett til å felle 4 dyr;

2 kalver, 1 ungdyr, 1 voksen ku.

• Elgjakten i Mellomkollen omfatter rett til å felle 2 dyr; 1 kalv/ungdyr, 1 voksen ku.

• Jaktlaget skal bestå av 2–5 erfarne jegere som må kunne dokumentere erfaring og egnethet.

• Jaktlaget skal ha en godt kvalifisert jaktleder som har deltatt på elgjakt i minimum fem år.

• Jakten skal gjennomføres med stor varsomhet slik at det ikke oppstår ubehagelige situasjoner for andre brukere av områdene.

Rådyrjakt

• Jakt på voksen rådyrbukk starter mandag 11. august, ordinær rådyrjakt starter torsdag 25. september. Det kan kun jaktes om morgenen. Ingen jakt i helgene.

• I perioden 11. august–24. september skal rådyrjakta avsluttes senest kl. 08.00. I perioden 25. september–3. oktober avsluttes jakta senest kl. 10.00.

• Rådyrjakta kan fortsette etter avsluttet elgjakt og pågå fram til og med 23. desember. Ingen jakt i helgene.

• Rådyrjakta omfatter rett til å felle 4 dyr pluss eventuelt 2 tilleggsdyr som kan tildeles etter at de 4 første er felt.

• Jaktlaget skal bestå av 2–4 erfarne jegere som må kunne dokumentere erfaring og egnethet.

• Jaktlaget skal ha en godt kvalifisert jaktleder.

• Jakten skal gjennomføres med stor varsomhet så det ikke oppstår ubehagelige situasjoner for andre brukere av områdene.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Viltloven med gjeldende forskrifter og rundskriv.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse