Lovstridig markedsføring

Forbrukerombudet har laget retnings- linjer for markeds- føringen.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

- Det er lovstridig å sende ut reklame på SMS, dersom personen ikke har samtykket til dette, uttaler Tove Kjos, saksbehandler i Forbrukerombudet. Nå har ombudet laget retningslinger for markedsføringen, som ofte retter seg mot barn og ungdom. På hjemmesiden til Forbrukerombudet vises til Markedsføringslovens paragraf 2b, som forbyr utsending av markedsføring (spam) ved hjelp av e-post, SMS og lignende, uten samtykke eller kundeforhold til mottakeren. De nye retningslinjene forklarer hvordan denne paragrafen skal tolkes. Hovedpunktene i retningslinjene er at næringsdrivende trenger samtykke fra mottakaren for å kunne sende markedsføring ved hjelp av e-post, SMS, faks og lignende til fysiske personer. Næringsdrivende kan også sende slik markedsføring om de har et kundeforhold til mottakaren. De kan riktignok bare sende markedsføring for tilsvarende tjenester eller produkt som la grunnlaget for kundeforholdet, og de må informere mottakeren om at de vil sende slik markedsføring før første utsending. Mottakeren skal alltid ha mulighet til å takke nei til slik marknedsføring, og en skal når som helst kunne si stopp. Mindreårige under 15 år kan ikke samtykke til slik markedsføring. Det må eventuelt foreldrene gjøre på vegne av ungene sine. Næringsdrivende kan ikke kreve at en må samtykke til markedsføring for å kjøpe en tjeneste eller et produkt. Om du får markedsføring på e-post, SMS og lignende, som er i strid med reglene i marknedsføringslovens paragraf 2b, kan du klage til Forbrukerombudet.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse