Lys fra Brekke til Låkeberget

Annfinn Thuv (Grefsen) fra venstre synes nye turveier er overdreven luksus, mens Steinar Engh (Brekke) med "Robin" er glad for nye veier og lys. Her på turveien fra Brekke til Låkeberget.Kristin Tufte Haga

Bystyret går for lys på turveien fra Brekke til Låkeberget. - Men saken skal også behandles av Fylkesmannen, sier avdelingssjef Jan Fredriksen i Frilufts- etaten.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Annfinn Thuv (Grefsen) fra venstre synes nye turveier er overdreven luksus, mens Steinar Engh (Brekke) med "Robin" er glad for nye veier og lys. Her på turveien fra Brekke til Låkeberget.Kristin Tufte Haga

Brekke:Bystyret har ved behandlingen av "Flerbruksplan for Oslo kommunes skoger 2007 – 2015" vedtatt at den nye helårstraséen fra Brekke til Låkeberget bør få lys.

- Men siden traseen ligger i Maridalen, som er et landskapsvernområde, må det i første omgang fremmes en sak for Fylkesmannen, for å avklare om lysanlegget kan godkjennes i henhold til forvaltningsplanen for området. Dersom Fylkesmannen er positiv, må saken i neste omgang avklares og behandles i henhold til Rikspolitiske bestemmelser og ny Markalov, sier avdelingssjef i Friluftsetaten, Jan Fredriksen.

- Men saksbehandlingen vil skje i 2008, og det er for tidlig å spå noe om når et eventuelt lysanlegg kan være på plass langs strekningen, sier Fredriksen.

- Overdreven luksus

Nordre Aker Budstikke treffer Annfinn Thuv fra Grefsen og Steinar Engh fra Brekke på turveien til Låkeberget. Begge ivrige turgåere, men ikke helt enige.

- Jeg synes det er en overdreven luksus med brede grusveier og lys i marka. Etter min oppfatning er det ikke så mange som bruker de nye turveiene heller. Men jeg går stort sett bare tur på dagtid, og lysanlegg er jeg ikke så opptatt av, sier Annfinn.

- Men det jeg synes er spesielt trist ved anleggingen av nye turveier, og særlig den opp Akebakken, er alle trærne som blir hugget ned. Hvorfor må man hugge så utrolig mye for å lage en grusvei? Jeg er sikker på at mange av trærne kunne blitt spart, og at det likevel hadde det vært plass til turveiene, mener Annfinn.

- Flott med tilrettelegging

Steinar Engh fra Brekke synes derimot at det er helt flott med bedre tilrettelegging for brukerne av marka.

- Hvis det i tillegg blir lys på denne strekningen fra Brekke til Låkeberget er det fantastisk. Jeg går, løper og sykler i skogen, og synes det er helt topp at mulighetene blir flere, og bedre tilrettelagt for flere. Etter hva jeg har sett er det stor variasjon av type brukere av denne nye grusveien, sier Steinar, som forteller at han har delvis fast runde fra Brekke - Låkeberget - mot Ullevålseter - bort Ankerveien - Sogn og ned til Brekke igjen.

- At det i tillegg planlegges en tilsvarende vei på strekket fra Sognsveien til Brekke kommer til å gjøre runden bare enda bedre, sier Steinar.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse