Lys i tunnelen

Sigurd Tønsberg fra Oslo Elveforum.

I nærmere 50 år har Gaustadbekken ligget i rør. Nå skal bekken opp i dagen. Byrådet foreslår 15 millioner til gjenåpning av elver i Oslo.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Gaustad: 15 millioner foreslås til gjenåpning av elver i Gaustadbekkdalen, Ensjø og Teglverkstomta.

- Dette strekker ikke til, men det er en start, sier Sigurd Tønnsberg fra Oslo Elveforum.

I dag ligger Gaustadbekken hovedsaklig i rør. Planen er at bekken skal opp i dagen helt fra Ringveien og ned til Blindern T-banestasjon. Men i første omgang er det kun på strekningen fra Problemveien og ned til stasjonen at Gaustadbekken vil se dagens lys. Blindern velforening og Oslo Elveforum har lenge jobbet for en gjenåpning av bekken i sitt opprinnelige leie. Det vil imidlertid kun delvis la seg gjøre. Gjenåpning av bekken kan ikke skje før all uønsket forurensning er utbedret.

- Alle lukkede vassdrag bør åpnes opp igjen. Mye på grunn av det estetiske, men også fordi vannet renses naturlig når det kommer ut i fri luft og i kontakt med oksygen, sier Tønsberg.

Han får støtte fra styremedlem i Blinderen vel, Unni Eriksen.

- Bekken hører til i lansdskapet. I dag ville man ikke lagt den i rør. Det er viktig å få elven ut i dagen. På den ene siden har du rennende vann som trivselsfaktor og på den andre siden har du bevaringen av det biologiske mangfoldet. Her er vann en viktig faktor. Mye av disse pengene vil nok gå til planlegging, men jeg er optimistisk, sier hun.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse