- Må dyrke frem de beste fagmiljøene

To Nordre Aker-høyretopper til landsmøtet denne helgen.

klare: Høyres finansbyråd Kristin Vinje (Korsvoll) og leder for Unge Høyre Oslo Kristoffer Gustavsen er klare for helgens årsmøte i Høyre. FOTO: FOTO: Karl Andreas Kjelstrup

Og hvordan man får til det, er noe av det Nordre Aker Høyre-toppene Kristin Vinje og Kristoffer Gustavsen skal snakke om på helgens landsmøte.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
04.05.2012 kl 10:05

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

NORDRE AKER: - Å lykkes på skolen er den viktigste forutsetningen for å lykkes i livet. Samtidig har norsk arbeidsliv et stort og økende behov for kompetent arbeidskraft, sier finansbyråd Kristin Vinje (H) og leder av Oslo unge Høyre og bystyrerepresentant Kristoffer Gustavsen, som sammen med rundt 300 andre fra hele landet skal delta på Høyres landsmøte nå i helgen.

- Vi vil ha en omfattende opptrappingsplan med en tydelig satsing på utdanning og forskning, spesielt innenfor teknologi og realfag. Vi må satse sterkere på de beste fagmiljøene og de beste universitetene, sier Høyre-politikerne.

Vil ha realfagskoler

Vinje og Gustavsen viser også til Norsk Toppidretts Gymnas-gründer Roger Elstad som vil starte privat realfagsgymnas.

- Elstad har startet flere videregående skoler der talentfulle idrettsutøvere kan dyrke sin interesse og sitt talent i kombinasjon med skole. En tilsvarende satsing innenfor realfag er et veldig godt initiativ fra et miljø som vet hvordan man kan bygge opp et alternativt skoletilbud for unge mennesker som vet hva de vil. Hvorfor ikke også spesialiserte realfagskoler? spør Vinje.

Hun mener det vil være et tap for alle hvis Elstads søknad på bakgrunn av Privatskoleloven blir avvist av Utdanningsdirektoratet.

- Gi de beste fagmiljøene tilstrekkelig med midler så de kan hevde seg på topp internasjonalt. Vi er et lite land, og da er det viktig at vi konsentrerer innsatsen og unngår å spre midlene tynt utover det ganske land.

- Det samme gjelder for innovasjon og verdiskapning - viktigere å prioritere å støtte de beste innvoasjonsprosjektene ut fra kvalitet og forretningsmessig potensial, uavhengig av hvor i landet prosjektet utføres, er Gustavsen og Vinje helt enige om.

- Skjevfordeling

Landsdekkende virkemidler i form av etablererstipend, innovasjonslån, programmer og utviklingstilskudd utgjorde i 2009 til sammen 1,7 milliarder kroner.

-  Oslos andel av disse virkemidlene utgjorde 195,9 millioner kroner, dvs. ca. 11 prosent. Samtidig utføres 47 prosent av den samlede norske forskningsinnsatsen i Oslo og Akershus. Samarbeidet mellom forsknings- og næringsliv er selve navet i utviklingen. Oslo er landets kunnskapshovedstad, og med dagens skjevfordeling utnyttes ikke dette nasjonale innovasjonspotensialet, ifølge Høyre-toppene, som gjør seg klare til helgens landsmøte.

 

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse