– Må ikke vente på dødsulykker!

Knut Audun Sørensen peker på et av de farligste trafikkpunktene - rett sør for John Colletts plass. Tomten til den nye barnehagen i nr. 13 bakgrunnen.

Blindern Vel vil ha farten i Sognsveien på agendaen. – Trist hvis det skjer flere alvorlige trafikkulykker før samferdselsetaten reagerer, sier Knut Audun Sørensen.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
14.09.2006 kl 13:06

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

Et skilt rett sør for John Collettsplass opphever 40 km/t. – Her gasser bilistene på, sier Sørensen.

Se bildet større

Knut A. Sørensen har laget denne statistikken over ulykker i Sognsveien.

Ullevål: Beboerne i området ved Sognsveien fra John Colletts plass og sørover mot Kirkeveien ønsker en skiltet fartsreduksjon - fra 50 km/t til 40 km/t. Sognsveibeboerne har vært i kontakt med bydel, samferdselsetat og politi, og mener å kunne dokumentere at nevnte strekning er tettbebygd og meget trafikkfarlig - med høy fart og flere ulykker, og mange nestenulykker.

– Vi setter stor pris på at krysset Sognsveien/Ullevålsalléen er utbedret, at John Colletts plass ventes å bli omregulert til rundkjøring, og at Sognsveien nordover - som allerede er skiltet til 40 km/t - eventuelt blir en miljøgate. Dette er også ulykkesstrekninger og ulykkespunkter. Men sørgående strekning mot Kirkeveien er også et tettbygd strøk - med mer enn 600 boenheter - og burde i tillegg prioriteres med 40 km/t skilt. Statistikken viser at det er her de fleste Sognsvei-ulykkene skjer, sier Sørensen som selv er styremedlem i Blindern Vel.

Høy ulykkesfrekvens

Sørensen mener vellets henvendelse til samferdselsetaten er velbegrunnet. Han er selv siviløkonom og har tatt for seg reelle tall over politirapporterte personskader på strekningen, som går over grensen mellom bydelene Nordre Aker og Sankthanshaugen. Sørensen er ikke i tvil om at tallene viser en strekning med unormal høy ulykkesfrekvens, og at antall ulykker er økende.

– Vi mener de empiriske (les: erfarings-) data over ulykkesfrekvensen på nevnte strekning, viser at personskadetallene fra John Colletts plass og ned til Kirkeveien er dobbelt så høye som det veivesenet definerer som ulykkestrekning. Og i tillegg nesten fire ganger høyere enn terskelen som myndighetene anvender for tiltak som automatisk trafikkontroll. Og da er ikke engang ulykkene i selve krysset Kirkeveien/Sognsveien tatt med i tellingen, sier Sørensen.

Han er ikke på noen måte enig med samferdselsetaten i at skilting ikke hjelper.

– Trafikkregler er til for å følges. Man kan ikke avstå fra å skilte korrekte hastighetsgrenser i tettbygde strøk fordi man ikke har ressurser til dyrere tiltak. En argumentasjon om at det ikke nytter å skilte, fordi bilister kjører i den farten veien "innbyr" til, undergraver skilting som virkemiddel. Snur man det på hodet ville jo det bety at det ikke er vits i å skilte i det hele tatt, sier Sørensen.

Bydelen støtter Sognsveibeboernes krav om fartsnedsettelse i Sognsveien - helt ned til Kirkeveien. Vedtaket ligger i dag til behandling hos samferdselsetaten, i forbindelse med en helhetlig fartssoneplan for hele bydelen.

Ny barnehage

Til neste år blir det ytterligere trafikk i Sognsveien. Det skal åpne en åtte avdelings barnehage i nr. 13 - rett ved det Sørensen mener er ett av de farligste ulykkespunktene i Sognsveien og John Collets plass.

– Jeg tenker med gru på alle de trafikkfarlige situasjonene som kommer til å oppstå, både på grunn av for høy hastighet forbi barnehagen, og kjøring av barna til og fra. Nå er det viktig at bydelen presser på for omskilting, som umiddelbart tiltak før bydelens barn tar den nye barnehagen i bruk, sier Sørensen.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse