Må ta hensyn til trærne på Berg

Representanter fra byutviklingskomiteen og naboer på befaring på Berg skole i mai i år. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

Bystyret har vedtatt at det kan bygges en to-etasjers bygning i skolegården på Berg. Det må likevel garanteres for de gamle trærne gjennom anleggsperioden. Vedtaket kan påklages innen 29. august.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
18.08.2016 kl 14:13

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

BERG: Bystyret vedtok 22. juni å omregulere John Colletts allé 106, Berg skole, fra «uregulert område» til «bebyggelse og anlegg - undervisning og hensynssone - bevaring naturmiljø, bevaring kulturmiljø og båndlegging etter lov om kulturminner».

Vedtaket legger til rette for en ny bygning i to etasjer med en grunnfalte på cirka 900 kvadratmeter, plassert på deler av det som i dag er skolegård. Bygget skal inneholde to gymsaler og musikkrom.

Se bildet større

Plasseringen av nybygget i skolegården på Berg, ut mot John Colletts allé. FOTO: Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Trærne

Naboer i John Colletts allé har i lang tid bekymret seg for hvordan arbeidene på den tidligere videregående skolen, som i 2015 ble omgjort til grunnskole, påvirker de gamle trærne i tilknytning til skolen.

Dette gjelder både eiketrær langs John Colletts allé, og bjørketrær ved den søndre atkomstveien til skolen.

Forarbeider har nemlig påvirket rotsystemene, mener de. Dette har tiltakshaver tidligere avvist.

Før sommeren var byutviklingskomiteen på befaring, der også flere beboere i nabolaget møte opp.

Høyde

Innvendingene mot nybygget går også på at de drøyt ni meterne bygget vil ruve i høyden, dekker for de allerede bevaringsverdige skolebygningene på Berg.

Byantikvaren har uttalt tilfredshet med at de originale bygningene bevares som de er, men er likevel kritisk til omfanget av nybygget.

– Vi har hatt lite innspill på reguleringsbestemmelser, men vi mener at det nye bygget vil bli for dominerende i forhold til skolen og for bygningsmiljøet rundt, sa Byantikvaren under befaringen i mai.

Se bildet større

Skolegården på Berg med og uten nybygget. FOTO: Kristin Tufte Haga/Myklebust Øvrebø Arkitekter AS for Undervisningsbygg Oslo KF

Haster

Rektor Yngvil Hestenes sa samtidig at det haster å få på plass gymsal.

– Vi er helt avhengig av å få gode gymfasiliteter til en skole på 600 elever. For oss haster det veldig og vi vil ha det fortest mulig på plass.

Se bildet større

«Er det noe rart at dette treet måtte hugges efter uforsvarlig graving som ødela rotsystemet. De tre flotte eiketrær og en svær lønn i nærheten må ikke lide samme skjebne» – skrevet av nabo Erik Stavseth. FOTO: SOFIE LØCHEN SMEDSRUD

– Det generelle inntrykket jeg sitter igjen med nå, er at behovet for å komme til en løsning med gymsal fort vektlegges størst. En utredning for nedsenking eller alternativ plassering av gymsal vektlegges mindre, kommenterte nabo Dag Eggemoen til Nordre Aker Budstikke.

Les mer om befaringen i mai 2016 her!

Krever sikringsplan

Bystyret har dermed godkjent Plan- og bygningsetatens innstilling. I reguleringsbestemmelsene står det at trerekken langs John Colletts allé, og trerekken langs atkomstveien i syd, skal bevares. «Trær som fjernes på grunn av alder eller skade skal erstattes med nye trær av samme art som plasseres i samme rekke».

Oslopolitikerne har imidlertid lagt inn en ekstra tilføying i forbindelse med arbeid som kan påvirke trærne, som andre pkt. i § 4.1:

«Før det gis rammetillatelse skal det foreligge en plan for sikring av trærne i anleggsperioden.» Dette gjelder tre av eiketrærne i anleggsområdet.

Reguleringsbestemmelsene kan leses her, og klage på bystyrevedtaket kan sendes inn via denne siden (begge er eksterne lenker). Klagefrist er 29. august.

Meld deg på Nordre Aker Budstikkes nyhetsbrev!

Hold deg oppdatert ved å melde deg på vårt gratis nyhetsbrev som kommer rett i innboksen din hver torsdag!Leser du på mobil? Meld deg på ved å sende e-post!

Nøkkelord

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse