– Må være grovt

Illustrasjonsfoto

Mener du naboen har bygget for høy garasje? Det får så være – Plan- og bygningsetaten kontrollerer bare ved «grove overtredelser» og «fare for liv og helse».

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
27.03.2009 kl 11:14

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke

OSLO: Nordre Aker Budstikke har vært i kontakt med beboere som er meget overrasket over Plan- og bygningsetatens (PBE) kontrollpraksis. Eksempelvis som i et tilfellet, der beboerne mener at naboen har bygget en for høy garasje i forhold til byggegodkjennelsen (rundt 30 cm for mye), og klaget saken inn for PBE. Men etaten svarer blant annet med at den ikke har noe kontrollansvar.

Grove overtredelser– Det må være grove overtredelser hvis Plan- og bygningsetaten skal reise ut med målbånd, og fare for liv og helse. I tilfellet som er nevnt er det ingen grunn til å betvile at høyden er overholdt, særlig på bakgrunn av eksisterende foto fra tiltaket og opplysninger fra utførende ansvarshavende, sier byrådssekretær i byrådsavdeling for byutvikling, Ståle Hagen.

Samme saksbehandler

Og den som behandlet nevnte beboeres klage i PBE i denne byggesaken, var samme person som var saksbehandler for utbygger.

Burde det vært en annen?

– Vi ser på det som et gode med henhold til å kjenne saken, svarer Hagen, og legger til at en slik klage kan påankes til politisk behandling.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse