10 prosent dyrere forsikring i år: Mange kjøper unødvendige forsikringer

VIL HA BILLIGERE FORSIKRING: Tor-Erik Andersson har ikke hatt skader. - Hvorfor får jeg ikke billigere forsikring, når prisene går opp så snart det er økning i skader? spør Andersson seg.

Folk handler både barne- og bunadsforsikringer. Forbrukerrådet er kritisk til denne floraen av tilleggsforsikringer.

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Se bildet større

TILLEGGSFORSIKRING: Forbrukerrådet er kritiske til produktforsikringer som bunadsforsikring. Det er vanskelig å forstå hva man kjøper. Mange er uansett dekket gjennom andre ordninger, mener juristene i Forbrukerrådet.

Se bildet større

DYREBART: Håkon Nordbakken fra Mo i Rana forsikrer både hjem og bil. Det koster, og nå er han på jakt etter gunstigere forsikring. Også datter Charlotte Nordbakken (t.v.) og venninne Hege Jordbakke (t.h.) har innboforsikring på studenthyblene.

Forbrukerrådet er også kritisk til produkter som bryllups- og mobiltelefonforsikringer.

— En rekke produkter er uansett sikret gjennom innboforsikringen, sier jurist i Forbrukerrådet, Pål Bjønnes.

— Det kan være vanskelig for forbrukerne å forstå hva de kjøper. Mange har et økonomisk sikkerhetsnett gjennom det offentlige, også hvis man skulle få et inntektsbortfall,

— Men barna er viktig for folk. Da handler de med hjertet, sier Bjønnes

Forbrukerrådet oppfordrer kunder til å være bevisst på om det man betaler for, står i forhold til sannsynligheten for at skade inntreffer.

Du kan spare tusenlapper

Forsikringskunder kan spare tusenlapper på å bytte forsikringsselskap. Nå skal det i tillegg bli enklere å kjøpe forsikring.

— Prisen på bolig- og bilforsikring har gått merkbart opp, sier forsikringskunde Håkon Nordbakken fra Mo i Rana.

Også i Oslo blir det notert at det er dyrere å forsikre hjem og eiendeler.

— Prisen på mine forsikringer har gått opp med 8,3 prosent. Det er mer enn dobbelt så mye som prisstigningen, sier Tor-Erik Andersson som forsikrer både hytte, bil og innbo.

Ulike begrunnelser

De fleste forsikringsselskaper har skrudd opp prisen, men begrunnelsene varierer.

— Situasjonen er at alle forsikringsselskap la på prisen i henhold til Statistisk sentralbyrås byggekostnadsindeks, sier Jack Frostad, informasjonsdirektør i If.

Byggekostnadsindeksen viser utviklingen i prisene på de innsatsfaktorene (materialer og arbeidskraft) som inngår i byggingen av boliger. Indeksen økte med 9,3 prosent fra 2007 til 2008 og den økningen får Ifs kunder på regningen.

Også Storebrands kunder må betale mer. Der i gården er den gjennomsnittlige prisveksten på cirka 10 prosent.

— Flere erstatningsutbetalinger er årsaken til prisøkningen, sier Øivind Huse, produktsjef i Storebrand Skadeforsikring.

Hos Trygvesta skyldes prisøkningen mer spesifikt en økning i antall boligbranner og bilkollisjoner.

Tall fra Finansnæringens hovedorganisasjon (FNH) viser at det har vært en økning i erstatningsutbetalinger etter boligbranner på 25 prosent fra 2007 til 2008.

Det var i samme perioden en økning i erstatningsutbetaling etter boliginnbrudd på 27 prosent. De to siste årene har skadeutbetalingene for biler- og mc-skader økt med henholdsvis 13,5 og 16 prosent.

Kritiske kunder

— Vi hører aldri noe om at prisen på forsikring går ned, sier forsikringskunde Håkon Nordbakken.

— Hvorfor går ikke prisen på forsikring ned i år hvor det er mindre skader?

Han er ikke alene om å stille dette spørsmålet. En undersøkelse TNS Gallup har gjort på oppdrag for FNH viser at 62 prosent av de spurte tror at halvparten eller mindre av innbetalt premie, går ut igjen i erstatninger i forbindelse med skader.

Finansnæringen mener at dette er skivebom:

— Faktum er at prisen på forbrukerforsikring gikk ned i perioden 2006 til 2008, justert for konsumprisindeksen, sier Leif Osland, kommunikasjonsdirektør i FNH.

Ifølge FNH har det vært prisnedgang på innboforsikring på 6,4 prosent i perioden 2006-08, mens det var nedgang på 4,4 prosent for villaforsikring. For bilforsikring var prisnedgangen på 4,8 prosent i samme periode.

Forsikringskundene er likevel ikke overbevist:

— Vi ber nå om tilbud fra andre forsikringsselskap, sier Håkon Nordbakken.

— Det har vi gjort før, og vår erfaring er at vi har spart penger på det.

Enklere å kjøpe forsikring

— Å handle forsikring er ikke det samme som å kjøpe en liter melk, sier Pål Bjønnes i Forbrukerrådet.

— Det er komplekse produkter.

Men nå skal det bli enklere å finne fram til riktig produkt. På Finansportalen.no har norske bankkunder kunnet sjekke rentene i 150 banker.

I sommer ble det mulig å sammenligne forsikringsselskapenes vilkår, men fra 2010 legges også prisene inn i systemene.

Det var Kredittilsynet, Forbrukerrådet, Finansdepartementet og Barne- og likestillingsdepartementet som startet denne tjenesten i 2007

— Noen vilkår i skadeforsikringene er av stor betydning for mange. Vi har kalt dem "Finansportalens normvilkår".

— Normvilkårene beskriver et akseptabelt trygghetsnivå, det vil si en forsikring som dekker det vesentligste for de fleste, forklarer daglig leder i Finansportalen.no, Elisabeth Realfsen.

— Denne måten å sammenlikne kvaliteten i skadeforsikringene på er et nødvendig første skritt, sier hun.

Tor-Erik Andersson gleder seg til forsikringsprisene blir lagt inn i portalen, og er ikke i tvil om at han kommer til å bruke tjenesten:

— Jeg er ikke like flink nå til å følge opp forsikringsforhold som da jeg var yngre og hadde dårligere råd. Så dette blir nyttig.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse