Mange tilbud til rusavhengige

 

Tilbudet til rusavhengige i Oslo sentrum er bredt og variert. Det er mulig å få mat, en seng og gratis helsetjenester, men også tilbud om arbeid og fritidsaktitviteter.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
08.07.2008 kl 13:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Samarbeid mellom kommunale og private aktører er en av forutsetningene for dette tilbudet, skriver Oslo kommune på sine hjemmesider.

En stor del av tjenestene som tilbys er også statlig finansiert gjennom ulike prosjekter, som opptrappingsmidler til psykiatri, tannhelseprosjekter og støtte til lavterskel helsetiltak.

I god samarbeidsånd

Oslo kommune benytter også muligheten til å skryte av samarbeidspartnerne sine, nemlig de frivillige organisasjonene.

Samarbeid mellom frivillige organisasjoner og kommunens organer har lang tradisjon i Oslo. Stiftelsen Kirkens bymisjon og Frelsesarméen har lenge vært viktige bidragsytere til byens rusomsorg, ikke minst når det gjelder tilbudet til gatefolket, de mest utslåtte rusavhengige. Rusmiddeletaten samarbeider også med mange andre, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Bedre livssituasjonen

Kommunen skriver videre at de har over tretti tiltak der Rusmiddeletaten er involvert som på ulike måter kommer denne gruppen i møte.

Dette er tiltak som enten er eid og drevet av Oslo kommune eller tiltak som i større eller mindre grad får tilskudd til sin drift gjennom kommunale ordninger.

Denne gruppen rusavhengige er mennesker med ulike behov. Felles for dem er at de er i en livssituasjon der de ikke kan nyttiggjøre seg ordinære samfunnstjenester.

Om de har behov for en seng for natten, for et måltid mat, noen å snakke med eller et sted å være - målet med alle tiltak skal alltid være å bidra til at alle får en bedre livssituasjon, en varig bolig og et tilpasset rehabiliteringsopplegg.

Derfor er videreformidling til behandlingsapparatet et viktig element. Likevel må vi alltid ha lett tilgjengelige tjenester som kan avhjelpe akutt nød.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse