Mangler millioner

– Vi har ennå ikke nok penger til en nedgraving av høyspentlinjen fra Grefsenkollveien 12 og ned til Sverre Enevolds plass, sier Torbjørn Togstad.

Tekst:

Publisert:

Oppdatert:
15.03.2007 kl 09:30

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Etter at Akebakkeskogen Borettslag inngikk en avtale med Oslo Vei i fjor sommer, har Øvre Grefsen Vel forsøkt å samle inn nok penger til en tilleggskabling - fra Grefsenkollveien 12 og ned til Sverre Enevoldsplass.

- Dessverre har vi ikke klart å få alle millionene på plass for å finansiere denne tilleggsnedgravingen, sier aksjonsleder Togstad.

I fjor innvilget Bystyret tilleggskablingen tre millioner ekstra, og beboerne fattet nytt håp.

- Krav om dobbelt kabelgrøft og stigende kabelpriser er grunner til at det fortsatt er et stykke igjen til prosjektet er fullfinansiert, sier Togstad.

Øvre Grefsen Vel har også sendt inn konsesjonsklage til NVE, og mener som terrassehuset at den planlagte endemasten i Grefsenkollveien 12, er helt uakseptabel.

- Konsesjonssøknaden inneholder feilinformasjon og mangler. Blant annet opererer Omega Elkraft – på vegne av Oslo Vei – med helt andre magnetfeltberegninger enn det netteier Hafslund selv gjør. Nevnte endemast vil få nedføring av en stor kabelbunt i masten. Det vil utsette ungene som leker på bakktoppen hvor masten står, og i barnehagen rett ved, for farlig stråling. Vi har bedt NVE om å foreta nye, uavhengige beregninger, sier Togstad.

- Vi har også gjort NVE oppmerksom på at ny trasee for jordkabel vil gå tett opp til ytterligere to barnehager – i Grefsenkollveien 8 og en planlagt barnehage på tomten i nummer 14. I konsesjonssøknaden er det kun nevnt den ene barnehagen i nr. 12, sier Togstad.

Øvre Grefsen Vel har også i sin klage vist til Helse og omsorgsdepartementets anbefalinger.

- Ved fremtidig praksis skal det ved nye høyspentanlegg gjennomføres et utredningsprogram som kan redusere magnetfelt. I tillegg skal ikke nye høyspentledninger legges nær boliger, barnehager og skoler, forteller Togstad.

- I denne konsesjonssøknaden går man motsatt vei. Høyspentkabler skal legges tett opp til barnehager, boliger og turvei. Helt uakseptabelt. Vi håper NVE vil utrede alternative, tilfredsstillende traseer for høyspentkabelen, sier Togstad.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse