Mangler skoleplasser

Store boligprosjekter er på gang i bydelen. Antall skoleplasser øker ikke i takt med utbyggingsaktiviteten. BU-leder Egil Ihlen må snart "rope ulv".

Tekst:

Publisert:

Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker Budstikke
Nordre Aker: - Tåsen skole ligger inne i byrådets budsjett for 2007 med total, generell rehabilitering i 2007, og ferdigstillelse i 2009. Utbygging av Grefsen 1-7 skole og en rehabilitering/tilpassing av Kjelsås skole skal utredes og prosjekteres i 2007, informerer Ihlen.

- Så vidt jeg kan se, så ligger det ikke noe inne i budsjettet om planer om en ny ungdomsskole til Nydalen, eller tiltak eller midler, vedrørende Ullevål eller Engebråten skoler.

- Jeg hadde håpet at byrådet hadde tatt inn over seg det trykket vi har på barneskolene i bydel Nordre Aker, og vårt svært prekære behov for en ny ungdomsskole, uttaler bydelsutvalgsleder i Nordre Aker Egil Ihlen (H).

Han er imidlertid svært glad og lettet over ar bydelen har fått tildelt til sammen 13 593 000"friske" kroner til 2006-budsjettet. Midler til kompensasjon for lønnsjusteringer i 2006 og styrking av områdene oppvekst og pleie/omsorg.

ANNONSE
Annonse
ANNONSE
Annonse